Rušení nočního klidu

vložil Jana Troubilová » 25. 8. 2015, 22:53

Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotazem. Jak se řeší noční klid a jeho porušování podnikem? Tedy ne skupinou opilých lidí na ulici (i to je ovšem problém), ale klubem na ulici Svitavská v lokalitě "Zámečku"? Pravidelně tam hraje hudba klidně do dvou do rána a nezdá se, že by se to nějak řešilo. Když se to zkombinuje s převracením cedulí a plotků opilými lidmi na opravované Svitavské ulici a otevřenými okny v létě, je téměř nemožné se v pátek/sobotu v noci vypsat. Platí i pro tyto podniky nějaká pokuta? Nebo jen směšných 5 tisíc? Bohužel, po dřívější noční komunikaci s Městskou policí, která je velmi neochotná cokoliv v noci řešit, už toto ani nemá smysl oznamovat. Je nějaké řešení nebo se to musí trpět? Děkuji za odpověď


Petra Skotáková, 26. 8. 2015, 11:08

Dobrý den, v rámci Vašeho dotazu je třeba rozlišit 2 roviny problému: 1. rovina – veřejné produkce je na základě Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko (dále jen „OZV“) možno pořádat ve venkovních prostorách bez povolení do 22:00 hod, ve vnitřních prostorách potom do 02:00 hodin. Výjimky z těchto časů uděluje svým rozhodnutím Rada města Blansko. V případě, že klub nemá na akci povolenu výjimku, ale přesto realizuje veřejnou produkci po 22:00 hod, resp. 02:00 hod, dochází k porušení výše uvedené OZV, stejně jako v případě, kdy příjemce výjimky nedodržuje schválené časy výjimky. Nad dodržováním OZV v tomto smyslu potom dohlíží právě Městská policie. V případě, že se jedná o porušování OZV u akcí, na něž je radou udělena výjimka dlouhodobá, potom je zmocněn 1. místostarosta pan Ing. Bc. Jiří Crha zrušit udělení výjimky. Abychom k tomuto kroku však mohli přistoupit, je třeba obdržet informaci o zjištění od Městské policie. 2. rovina – ani udělení výjimky z OZV nezbavuje pořadatele akce dodržování standardů veřejného pořádku, mimo jiné dodržování limitů hluku pro noční dobu. Pro Vámi zmíněnou provozovnu (venkovní prostory) bylo uděleno několik výjimek z časů OZV pro období červen – září, přičemž jejích překročení bylo povoleno do 24:00 hod, resp. 02:00 hod. Odbor ŠKOL v současné době eviduje pro období srpen a září pouze jednu povolenou venkovní akci, a ta proběhla 22.08.2015 s časem výjimky do 02:00 hodin. Odbor ŠKOL zpočátku letní sezóny projednal připomínky zástupců bytového domu na Svitavské ulici k veřejné produkci v prostorách přilehlého areálu. Po jednání s nimi byli pořadatelé akcí v areálu „Zámečku“ upozorněni na nutnost přesně dodržovat časy produkce a nutnost co nejvíce minimalizovat hlasitost produkce. Od té doby nemáme informace o tom, že by v souvislosti s veřejnou produkcí v předmětných prostorách byly nějaké problémy. Neochotu Městské policie cokoli řešit, nemohu posoudit. Vaše připomínky na činnost Městské policie směřujte prosím přímo na ředitele Městské policie pana Ing. Lepku – lepka@blansko.cz. Závěrem prosím o bližší sdělení připomínek k veřejné produkci na ul. Svitavská (s uvedením data a časů konání produkce a výsledku jednání se službou Městské policie – kdy byla kontaktována, zda bylo řešeno jen po telefonu, nebo zda provedli místní šetření apod.) na můj email tak, abych mohla celou záležitost prověřit – pskotakova@blansko.cz. S pozdravem Mgr. et Mgr. Petra Skotáková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h