Kdo platí za psa 200 Kč – reakce

vložil Igor Staněk » 7. 8. 2015, 18:19

Tedy musím konstatovat, že mne překvapilo, že 540 občanů platí za psa 200 Kč. To je velké číslo ve vztahu k celkovému počtu psů (750). Ale je třeba znovu připomenout přístup města Blanska ke psům a jejich majitelům, kdy z částky vybrané na poplatcích za psa za rok (516 tisíc Kč) se zpět na „psí“ problematiku vrátí 275 tisíc na sběr psích exkrementů a vytvářejí se vyhlášky na omezování jejich pohybu na území města a nutnosti opatřovat jejich tlamy náhubky. Jinak nic. Pak se tedy těm 540 majitelům psů nedivím, že nechtějí platit standardní částku a raději její platbu obejdou a platí sazbu sníženou. Pakliže bude město nadále k majitelům psů laxní a ke psům samotným nepřátelské, může se stát, že těchto 540 poplatníků svého psa přihlásí někde na vesnici, kde může být poplatek za psa na úrovni 50 Kč a roční výnos klesne v Blansku třeba na 408 tisíc. No, ale asi to nebude nikomu vadit, neboť na sběr psích exkrementů to bude stačit, a tak se v nich občané města Blanska neutopí. Ještě si dovolím upozornit různé šťouraly, kteří jsou schopni navrhnout jako jediné řešení – tak s nimi choďte za město, třeba na pole, že pole, louky a lesy za městem většinou patří do nějaké honitby, kde na dodržování zákazu volného pohybu psů dohlížejí sveřepí mládenci a dědečci v zelených uniformách s flintou přes rameno (i když musím uznat, že ti blanenští se zatím jeví jako chápaví a tolerantní). A ještě má žádost: V odpovědi na dotaz „Psi na Palavě i jinde“ ze dne 17. 7. 2015 navrhuje Ing. Crha, aby majitelé psů vytipovali nějaké prostory, a odbor Komunální údržby prověří, zda by na těchto místech mohly vzniknout venčící prostory. Proto žádám příslušný odbor, aby ve své odpovědi uvedl základní podmínky, které takový navrhovaný prostor musí splňovat, abychom se vyhnuli návrhům, které běžnému občanovi mohou připadat velice reálné, ale odboru Komunální údržby by na první pohled bylo zřejmé, že tudy cesta nevede. Děkuji. Zároveň prosím Mirka S. (viz dotaz: Poděkování), ať tuto reakci, resp. dotaz nečte a hlavně nekomentuje, a za to mu předem děkuji.


Petr Rizner, 11. 8. 2015, 11:09

Dobrý den, na Vaše otázky již bylo zodpovězeno v předcházející diskuzi. Takže pouze zopakování. Město zajišťuje úklid veřejných prostranství po neukázněných chovatelích psů (pomocí speciálního vysavače), který stál v roce 2014 270 tisíc korun a v letošním roce to bude podobné. Dále provozuje útulek pro psy na jehož provoz město přispělo částkou 450 tisíc korun. Celková částka, kterou město vydá ze svého rozpočtu je tedy vyšší než příjem z poplatků. Koše s pytlíky na sběr exkrementů v Blansku osazeny jsou, ale zatím v ne v dostatečném počtu. Na Písečné byl vybudován prostor pro psy. S dalším „venčícím prostorem“ se počítá na Severu a na sídlišti „Zborovce“. Tyto prostory musí být na pozemcích města. Jiná omezení se vždy týkají konkrétního prostoru. Případné náměty lze předat na odbor komunální případně na odbor investic. Co se týká kritizované vyhlášky, kterou se vydává Provozní řád pobytu na území „Rekreační oblast Palava“ tak, ta platí již od roku 2001 a město teprve nyní dostává negativní názory na tuto vyhlášku. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru KOM


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h