Průtah Blanskem

vložil Ivo Zbytek » 10. 8. 2015, 12:54

Dobrý den, zajímalo by mě, kdo je odpovědný za rekonstrukci průtahu Blanskem, dodržení termínu realizovaných etap a celkově? Je zřejmé že dochází k výraznému zpoždění HMG, na stavbě téměř nikdo nepracuje, úsek je rozkopán od kruháče téměř po čkd. Je tristní sledovat práci pouze několika osob, kteří zítra rozkopou to co dnes vytvořili. Jaký je aktuální termín dokončení? Proč jsou rozebrány chodníky po obou stranách Svitavské, i když se na druhé straně nepracuje? Proč byl rozkopán celý úsek, proč ne po etapách až se dokončí jedna etapa, uvolníme další část pro rekonstrukci. Nestačila nám pro zkušenost akce Lažánky? Kdo nese za tento stav odpovědnost?


Marek Štefan, 10. 8. 2015, 16:11

Dobrý den, investorem vozovky je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, investorem chodníků, zelených ploch, veřejného osvětlení, přeložek některých inženýrských sít Město Blansko, přeložku kabelů vysokého napětí a předlažby chodníku, přeložky vzdušného NN od ulice Tovární společnost E.ON, přeložky vodovodu Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí.. Ke zpoždění prací došlo vlivem skalního podloží, které neumožnilo uložit nový vodovod do souběhu se starým vodovodem, musel se udělat náhradní okruh, aby nový vodovod mohl být uložen přímo do míst vodovodu starého. Tímto zdržením se nabourala organizace výstavby na vozovkách a chodnících, kdy je aktuálně priorizováno dokončení vozovek na úkor chodníků. Výsledkem tak bude dodržení termínu na vozovkách (30.09.2015), ale prodloužení termínu na výstavbě chodníků – o konečném termínu se jedná.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h