Upozornění na drobné vady na kráse našeho města

vložil Murakami » 5. 11. 2015, 20:15

Dobrý den, není možné 1) silami pracovníků technických služeb doplnit cca 30 chybějících malých žulových kostek upostřed schodiště vedoucího z ul. Seifertova na nám. Republiky-je to tam na vyvrknutí kotníku (nějaké leží už pár týdnů v přilehlých křovinách)? 2) opravit schodiště mezi OSSZ Blansko a finančním úřadem vedoucí na ul. Seifertova (parcela 785/3 ve vlastnictví města)? Myslím, že je minimálně ve špatném technickém stavu 3) reklamovat, je-li stavba v záruce, či silami pracovníků technických služeb opravit výjezd z "nového" parkoviště u nemocnice na ul.K.H. Máchy? 4) nahradit odstraněný strom při vjezdu do "nového" parkoviště u nemocnice novým stromem – zřejmě byl při dopravní nehodě poškozenen a následně odstraněn (úhrada výsadby z povinného ručení viníka nehody)? 4) zajistit, aby případné drobné nedostatky/poškození/znečištění výše uvedeného charakteru aktivněji vyhledávali sami zaměstnanci MěÚ (např. pracovníci technických služeb) a operativně/efektivně bez podnětů občanů tyto nedostatky a vady na kráse veřejného prostranství odstraňovali? Děkuji.


Petr Rizner, 24. 11. 2015, 13:39

Dobrý den, Oprava výjezdu a dlážděné plochy u schodů na nám. Republiky je zadaná. Děkujeme za upozornění. Schody u OSSZ nejsou ve vlastnictví města, jsou součástí objektu OSSZ. Strom bude nahrazen novou výsadbou v jarním období roku 2016. Podobné opravy, které uvádíte, se provádějí průběžně po celý rok ve velkém počtu. Přesto se stává, že některá místa nejsou zaznamenána. V tom případě jsme vděčni lidem, kteří na tato poškozená místa nás upozorní a patří jim za to poděkování. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru KOM


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h