Neoznačené kontejnery, rekonstrukce školky

vložil Martin Sokol » 18. 3. 2016, 20:56

Dobrý den, dnes 18.3.2016 jsem přijížděl k domu na ulici Údolní. Byly zde složené kontejnery, nijak označené, nezabezpečené, otevřené a dvířka kontejneru se vlivem větru otevírala a zavírala. Málem mi rozbila světla na autě. Jak je možné, že kontejnery nejsou nijak označeny, ohraničeny aslespoň pásko, zabezpečeny, že zde chybí jakékoliv viditelné upozornění na povolení stavby na školce? Proč kontejnery stojí na silnici, kde blokují více jak 30 metrů po pravé straně, silnic je znečištěná jejich obsahem když škola jako taková má k dispozici vlastní důvr o rozloze nejméně 1000m2? Pouze na dveřích jsou 4 A4 papíry, které jsou ze 3 metrů nečitelné a jediné co na plotě je, tak upozornění, že vstup na staveniště je pod pokutou 5000,-Kč. Já, jako občan si tedy nemohu ověřit, zda je zde stavba povolena či nikoliv. Po celý den zde chodí dělníci bez helem, bez označení, bez reflexní vesty, náklad z koleček se jim sype po silnici, všude odlétávají kamínky a nakonec tak jak jim to odpadne od rukou tak to nechají a jdou domů bez ohledu jak nebezpečné kovové vrátka kontejnerů, které jen lítají mohou být. Žádný zámek nikde, prostě nic. Na vyžádání zašlu fotografie. Děkuji MP, že alespoň na místě zajistila jeden z kontejnerů a umístila upozornění pro řidiče. Bohužel více udělat nemohli. Děkuji za odpověď


Marek Štefan, 23. 3. 2016, 16:34

Dobrý den, Reaguji na Vaši stížnost na umístění kontejnerů na ulici Údolní v Blansku. Stavba „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Údolní v Blansku“ byla realizována na základě veřejnoprávní smlouvy, která byla viditelně zveřejněna od počátku stavby na vstupních dveřích do objektu MŠ, tak jak vyžaduje zákon. Tuto skutečnost lze ověřit i na příslušném stavebním úřadu popřípadě na vedení MŠ. Po celou dobu výstavby jsme výhradně využívali dvorního prostranství stavby k umístění kontejnerů a skladování materiálu. Pro nákladní dopravu šlo využívat pouze asfaltový nájezd do dvora školky, nikoliv zbytek areálu zahrady. Jedná se upravené travnaté plochy, nezpevněné, navíc jsou zde umístěny sportovní povrchy a jiné zařízení školky – herní prvky za cca 5 mil Kč z dotace ROP, které se v žádném případě nesměly poškodit stavební činností. Během realizace byl prostor vjezdu plně postačující k umístění 2 ks kontejnerů – současně musel být trvale zajištěn zásobovací přístup a příjezd pro školní kuchyň a byt v budově MŠ. Vzhledem k termínu kolaudace se koncem minulého týdne tj. 17.3-18.3.2016 musela velmi intenzivně navýšit distribuce stavebních materiálů – štěrků, drtí a odvozu suti. Práce musely probíhat i o víkendu. Při provádění zemních prací kolem obou schodišť do MŠ bylo třeba operativně zpracovat cca trojnásobně větší množství materiálu než byl původní předpoklad. Dne 18.3.2016 navíc došlo k technické závadě na vozidle provádějícím odvozy kontejnerů. Z tohoto důvodu došlo k zablokování části parkovacích míst v ulici Údolní, za což se tímto omlouváme. Pracovníci provádějící zemní práce byli poučeni a vybaveni prostředky k označení míst reflexní páskou. Při kontrole na stavbě dne 16.3.2016 byly kontejnery označené. Realizační firma má vlastního bezpečnostního technika, který odpovídá za bezpečnost na stavbě a v jejím okolí v průběhu realizace. Na kontrolních dnech jsme žádné pochybení nezjistili. Tímto ovšem nechci v žádném případě zpochybnit předmět stížnosti – nelze vyloučit pochybení pracovníků, kdy nebyly pravděpodobně kontejnery řádně označeny i přes výslovné poučení. Dvířka kontejnerů. Mimo pracovní dobu byly kontejnery uzavřeny. Stavba byla vždy mimo pracovní dobu řádně zajištěna proti vstupu nepovolaných osob a v průběhu dne na nežádoucí pohyb osob na stavbě upozorňovaly tabulky na oplocení MŠ. Tím nelze vyloučit vliv třetích osob zejména mimo pracovní dobu. Dne 21.3. byly již všechny kontejnery odvezeny a byl proveden finální úklid komunikace.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h