Pokácené stromy u lékárny

vložil Antonín Toman » 7. 4. 2016, 12:36

Dobrý den, proč byly pokáceny stromy u lékárny a domu u ulice Vodní na bývalém Součkově zahradnictví?


Pavel Konečný, 8. 4. 2016, 09:18

Dobrý den, odbor životního prostředí MěÚ Blansko na zmíněném pozemku povolil pokácení jednoho kusu buku červenolistého, který bránil plánované přístavbě rodinného domu. Na tuto stavbu vydal odbor stavební úřad MěÚ Blansko dne 25.11.2015 společné územní rozhodnutí a stavební povolení, které nabylo právní moci dne 29.12.2015. Uvedená stavba je v souladu s územním plánem města Blansko. Za pokácený strom uložil odbor životního prostředí MěÚ Blansko náhradní výsadbu stanovištně vhodných dřevin. S pozdravem Ing. Pavel Konečný, vedoucí odboru životního prostředí


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h