Pořádek kolem ČKD

vložil Dorazil » 29. 3. 2016, 19:07

Dobrý den Kolem ČKD na ulici Gelhornova jsou nechány podél silnice větve a pokácené náletové dřeviny. Dále je toto prostředí neudržované ,je zde několik nebezpečných suchých stromů a koryto řeky punkvy je v katastrofálním neudržovaném stavu.Je těžké si uvědomit, že je to vstupní brána do Moravského Krasu,spíše je to ostuda a vizitka města, jak se lhostejně stará okrajové části města.


Pavel Konečný, 1. 4. 2016, 11:11

Dobrý den, vyřezání větví a kácení náletových dřevin podél zmíněné komunikace prováděli pracovníci Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, oblasti Blansko, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. Práce probíhaly tak jako každý rok liniově s termínem ukončení ke dni 31. března 2016 a nyní bude následovat štěpkování vyřezaných dřevin. Správcem toku říčky Punkvy je Povodí Moravy, s.p., které plánuje celkové vyčištění koryta včetně odstranění suchých i náletových dřevin. Pokud budou na tuto akci vyčleněny finanční prostředky, bude provedena již letos v druhé polovině roku. Správce toku průběžně kontroluje koryto říčky Punkvy a neodkladně řeší havarijní stavy, slova o katastrofálním neudržovaném stavu zde nejsou oprávněná. Nedomnívám se, že by město bylo lhostejné k potřebám okrajových městských částí, každoročně se do rozpočtu města zařazují akce, které jsou prospěšné ke zvelebení městských částí. S pozdravem Ing. Pavel Konečný, vedoucí odboru životního prostředí


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h