Kontejner na bioodpad v centru

vložil Martina Čumová » 18. 10. 2016, 16:30

Dobrý den, prosím Vás o zvážení možnosti umístění kontejneru na bioodpad někam do centra města Blanska. Například k zahradnictví u Kopřivů. Děkuji za Vaši reakci.


Petr Rizner, 20. 10. 2016, 14:47

Dobrý den, prozatím jsou osazeny kontejnery 1.100 lt. na BRO u zahrádkářských lokalit a to 26 ks, kde je svozová přístupnost a zkušebně bylo rozmístěno i 6 ks těchto kontejnerů na sběr BRO v sídlištích. Tam se nám však sběr BRO moc neosvědčuje vlivem nekázní některých občanů. Se středem města s těmito kontejnery v současné době zatím nepočítáme, jednak je problém s jejich umístěním a za druhé prozatím špatné zkušenosti ze sídlišť. Od RD je možno využít pytlového svozu BRO (vždy 1× za 14 dní) případně lze využít i obou sběrných středisek či přímo kompostárny v jejich provozních hodinách. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru KOM


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h