Čipování psů v Blansku

vložil Pavlína Hanáková » 1. 10. 2016, 09:33

Dobrý den. Tak jsme si šli nahlásit číslo čipu psa na MP a zjistili jsme, že město Blansko na čipy jaksi nehraje. Zajímá mne proč. Je technologie, tedy čtečka na čipy, tak drahá, že si ji město nemůže pořídit. Každý pes s papíry původu má již z chovné stanice svůj čip. V Boskovicích např. toto stále funguje, při odchytu psa jsou schopni okamžitě identifikovat komu patří a tak pes nemusí jít vůbec přes útulek. Stejně tak mají usnadněno zjištění, zda má majitel uhrazen poplatek za držení psa. Ačkoliv byli strážníci velmi milí a já si uvědomuji, že za tuto situaci oni nemohou, nenechává mne zrovna klidnou doporučení, že má mít pes na obojku známku se jménem a telefonním číslem. Tuto samozřejmě na krku náš pes má, ale obojek lze velmi jednoduše ztratit a pak se psem bude co? Pokud mi psa někdo ukradne a sundá mu známku, se psem bude co? Jak budu dokazovat, že pes je můj, když zde není nikdo schopen odečíst kód čipu a dle něj se utvrdit v tom, že jsem majitelkou psa? Prosím zastupitele města a příslušný odbor městského úřadu, aby se nad tímto zamysleli! Každý pejskař má svého psa, ne každý pes je zakoupen za směšnou cenu a pokud platíme řádně poplatky za psa, což děláme, prosíme o to, aby našim psům byla zajištěna co největší bezpečnost. Pro jejich bezpečnost sami děláme vše co můžeme, ale jsou situace, kdy je jejich osud značně ovlivněn ochotou úřadů něco změnit. PS: Pokud by šlo o proces přiřazování čísel kódů ke jménům psů a majitelů, na toto je možné si přizvat brigádníky. Vyhláška s povinností mít psa očipovaného, by pak řešila vše ostatní. Děkuji předem za Vaši relevantní odpověď a pokus místní revoluci v této oblasti.


Jan Šustáček, 7. 10. 2016, 07:33

Město Blansko o změně systému neuvažuje a evidencí psů pomocí známek považuje za dostatečnou. Podle čísla na známce se ihned ví majitel psa, známka má navíc i označení města Blansko. V současné době je čipování všech psů v ČR nepovinné  Každý pes s průkazem původu musí mít označení, buď čipem nebo tetováním, v případě že má mezinárodní pas pro malá zvířata, je veterinářem po aplikaci čipu zaregistrován do veterinárního registru čipů pro celou ČR. Dále je pes podle čipu dohledatelný na plemenné knize (ČMKU, ČKJ ČKS), kde byl jako štěně zapsán a která mu vydala průkaz původu. Aby tato úroveň dohledatelnosti na příslušné plemenné knize byla na úrovni mezinárodní, musí mít čip v prvním trojčíslí svého patnáctimístného číselného kódu označení státu, kde byl čipován. V neposlední řadě by mohl být zaregistrován i vlastníkem chovatelské stanice na některém z pěti národních registrů v ČR, což jsou většinou registry zpoplatněné a registraci provádí až majitel psa. Pokud se ztratí pes, který má čip, který není registrován na národní úrovni, je jinde neidentifikovatelný, protože evidence a registrace čipů slouží pouze pro dané město, kde je platná vyhláška o čipování psů. Městské a obecní registry nejsou nijak propojeny ani běžně dostupné veřejnosti. Pokud se najde pes na katastrálním území města Blansko, je vedoucí provozu psího útulku načten čtečkou a následně vyhledán ve všech registrech na národní úrovni, v případě že není v žádném z těchto registrů, veterinární lékař MVDr. Jiří Bárta, který poskytuje veterinární dozor nad psím útulkem ověří, zda pes není v registru veterinárních lékařů. Pokud ani zde se pes nedohledá, je oslovená příslušná plemenná kniha pokud jde o psa určitého plemene. Chcete pro psa co největší bezpečnost? Zaregistrujte si ho na některém z registrů na národní úrovni, v tomto případě ať se Vám ztratí na kterékoliv místě v ČR bude evidovaný a dohledatelný. Myslím že toto doporučení by mělo platit pro každého majitele psa ať s průkazem původu nebo voříška, který nechce o svého čtyřnohého přítele přijít. Na základě Vaší připomínky projednáme s dodavatelem programového vybavení, zda je možno evidovat v registrů psů v Blansku současně psí známku a čip a po případné úpravě software bude možnost nahlásit číslo čipu, ale pouze dobrovolně. O povinnosti čipování také neuvažujeme z důvodu, že ve městech kde je tato povinnost stanovena, nejsou očipováni všichni psi a dle zkušeností největší problémy bývají právě s těmi psy nečipovanými. Odpověď byla zpracována ve spolupráci odboru FIN, který vede evidenci poplatníků poplatku ze psů a společností Služby Blansko s.r.o., která provozuje útulek pro psy.


Pavlína Hanáková, 8. 10. 2016, 11:46

Dobrý den, chtěla bych touto formou poděkovat panu Janu Šustáčkovi za vyčerpávající odpověď na můj dotaz týkající se čipování psů. Jsem velmi ráda, že jste ochotni zvážit možnost přiřazení čísla čipu ke stávajícímu číslu psí známky ve vašem softwaru. Velmi za to děkuji. Také děkuji za informace o daných registrech, jistě si psa někde zaregistrujeme. A v neposlední řadě děkujeme za informaci, že dostane-li se pes do útulku v Blansku, tak tam je čip přece jen odečten. Takto by měly odpovědi na otázky zde vypadat a jsem velmi ráda, že si s odpovědí dal autor tolik práce. S díky Hanáková


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h