Přechod u stánku na Písečné a porušování zákazu vjezdu

vložil Lukáš Nečas » 8. 12. 2016, 07:05

Dobrý den je v plánu vybudování přechodu na písečné poblíž novinového stánku z ulice Jasanová směrem na Čapkovu? Přejít zde vozovku je opravdu o strach i pro dospělého natož pro děti které tudy chodí do školy aby toho nebylo málo je zde několikrát denně porušován zákaz vjezdu do ulice čapkova převážně vozidly taxislužeb které si tudy zkracují cestu mezi nám. Míru a Písečnou.


Petr Rizner, 9. 12. 2016, 07:20

Dobrý den, v prosinci bude zahájena akce "Blansko, ulice Sušilova, Čapkova, Jasanová – usměrnění křižovatky", v rámci které bude vybudován osvětlený přechod pro chodce, který přispěje k větší bezpečnosti přecházejících a současně dojde i k úpravě dopravního značení. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru KOM


Martin Lepka, 13. 12. 2016, 17:23

Dobrý den, pokud se jedná o uvedený úsek ulice Čapkova, je tam instalováno dopravní značení “Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech” s dodatkovou tabulkou “Mimo dopravní obsluhu”. Toto znamená, že tento zákaz neplatí pro vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobní služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost. Místo je průběžně kontrolováno strážníky MP Blansko a zjištěné přestupky jsou řešeny a sankcionovány. Ing. Martin Lepka, ředitel MP Blansko


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h