Kouření na zastávkách?

vložil Gabriela Novotná » 9. 3. 2017, 16:58

Dobrý den, ráda bych věděla, zda je kouření na zastávkách opět povoleno?. Kolem 4.15 h. na vlakové zastávce Blansko město kouří lidé přímo na nástupišti. Mám astma, jsem nekuřák a velmi mi kouř vadí. Pokud je kouření stále zakázáno, měly by chodit kontroly a kuřáky pokutovat, protože obtěžují okolí.


Martin Lepka, 21. 3. 2017, 10:40

Vážená paní Novotná,

podle současné právní úpravy je zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, zakázáno kouřit mimo jiné na veřejných místech, kterými jsou kryté nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy. Porušení tohoto ustanovení je přestupkem. Kontrolu může provádět provozovatel, Policie České republiky a obecní policie. Městská policie Blansko zatím nezaznamenala žádné stížnosti na porušování tohoto zákazu, kontroly provádí strážníci namátkově při běžné služební činnosti. Od 31. května letošního roku bude  účinná nová právní úprava zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (v mediálním prostoru hojně diskutovaný tzv. protikuřácký zákon), který zpřísňuje i zákaz kouření na určených místech, mimo jiné na každém nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.    

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Lepka, ředitel
městská policie, Sadová 2, Blansko, 67801
lepka@blansko.cz | 516775514 | 725112560


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h