Zápis do mateřské školy

vložil Pavlína Kotlánová » 29. 3. 2017, 13:59

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli je nutné dodržovat spádové oblasti při zápisu do MŠ v případě, že starší sourozenec již navštěvuje MŠ, která není spádová? Je možné v těchto případech nějaká výjimka? Děkuji, Kotlánová


Petra Skotáková, 29. 3. 2017, 14:57

Vážená paní Kotlánová,

děti ze spádových obvodů budou mít přednost před dětmi z jiných spádových obvodů, i když tyto budou již v MŠ mít staršího sourozence. Rodičům však není upřeno právo podat žádost o přijetí i na mimospádovou MŠ, nicméně tyto děti budou přijímány až poté, co budou umístěny všechny děti ze spádového obvodu, kterým rodiče podali přihlášku o přijetí, bez ohledu na to, zda do MŠ již dochází, nebo nedochází starší sourozenec.

Současně máte možnost přehlásit starší dítě na nově spádovou MŠ, pokud budete potřebovat, aby sourozenci docházeli do stejné MŠ. Jsme si vědomi toho, že pro některé rodiny toto opatření může být nepříjemné, nicméně dodržováním spádovosti respektujeme dikci zákona.

Věřím, že zápisy v letošním roce i přes nepříjemné změny v postupech zápisu, nakonec dopadnou dobře pro všechny blanenské děti starší 3 let, které budou mít místo v některé z našich 7 MŠ.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, vedoucí odboru
odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, kancelář č. 413, pskotakova@blansko.cz | 516775270 | 602584106


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h