Auta v centru města

vložil Jan Švehla » 8. 3. 2017, 07:51

Nemám dotaz, jen komentář. Město nedávno umožnilo parkování v centru zdarma. Tímto nepřímo vyzývá automobilisty, aby ještě více do města jezdili. Není těch aut už všude až příliš mnoho? Města se spíše snaží aut zbavit, Blansko jde opačným směrem. Centrem projíždí tolik aut, že přes hluk, pocit ne-bezpečí a smrad z výfukových plynů nemá člověk pocit, že by se tu chtěl zdržovat více, než musí. https://www.fastcoexist.com/3062989/50-reasons-why-everyone-should-want-more-walkable-streets


Jiří Kučera, 10. 3. 2017, 16:18

Vážený pane  Švehlo,

děkujeme za Váš názor. K problematice nového systému parkování v Blansku je třeba zdůraznit, že systém nevznikl na základě nějakého zkratkovitého rozhodnutí, nýbrž, že mu předcházela podrobná analýza dopravní situace ve městě vypracovaná v úzké spolupráci s centrem AdMaS při VUT Brno. V každém městě se nacházejí určité zájmové lokality, kde je třeba řešit jak nelegální parkování, tak i vytíženost stávajících parkovacích míst. Tak tomu bylo i v Blansku, kde se hledala co největší rovnováha mezi potřebou plynulosti dopravy a dalšími aspekty života v centru. Blansko lze jen obtížně přirovnat např. k centrům většiny krajských měst nebo Prahy. Zde opravdu doprava dennodenně kolabuje a je záhodno vyloučit auta na okraj měst. Naproti tomu v Blansku je třeba zajistit, aby se občané města a regionu mohli bez problémů do centra dopravit a vyřídit zde svoje záležitosti. Navíc, mnozí opakovaně zdůrazňují potřebu bojovat proti "vylidněnosti" centra Blanska.

Z toho vyplývá, že samotná regulace autodopravy není  samospasitelným řešením, stejně jako výstavba dalších a dalších parkovacích míst, protože doprava je vlastně živým organizmem, který si po čase vždy bude hledat možnosti svého rozšíření. Jak již bylo řečeno: vždy je třeba hledat maximální rovnováhu mezi potřebami řidičů i ostatních občanů a ovšem také efektivně využívat možnosti (v tomto případě třeba parkovací místa), které už existují.

Jen na okraj uvádím, že novým systémem parkování v Blansku se již zabýval renomovaný motoristický časopis Svět motorů, který jej shledal nejen efektivním, ale i hodným následování v dalších městech obdobné velikosti.

Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru
odbor kancelář tajemníka, kancelář č. 235, náměstí Republiky 1316/1, Blansko, 67801
kucera@blansko.cz | 516775357 | 725112483


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h