Třídění odpadů ve městě

vložil eco » 13. 6. 2017, 17:47

Dobrý den, několikrát se v dotazech objevil požadavek na zvýšení osvěty ohledně třídění odpadů ve městě, ale žádná osvěta očividně neprobíhá, připravuje tedy město něco (např. na informačních panelech v autobusech, tisku vydávaném městem,.)?Zároveň si dovolím vznést podnět, aby byly zkontrolovány a dolepeny informační "polepy" na jednotlivých kontejnerech na tříděný odpad (na některých chybí úplně a v zeleném kontejneru jsem při vyhazování skla našel keramiku či biologicky rozložitelný odpad).


Ilona Peterková, 14. 6. 2017, 15:47

Vážený tazateli, 

polepy se průběžně doplňují a obnova těch nejvíce poškozených byla zadána u svozové firmy, která na požádání nové polepy obdrží od společnosti EKO-KOM a.s.. Začátkem července je naplánován společný kontrolní výjezd na zjištění čistoty separátů v městě Blansku včetně stavu nádob.

Z našich zkušeností víme, že mnohdy jsou v kontejnerech naházeny věci, které do nich dle polepů nepatří, i když na kontejneru polep evidentně je. Je to  vždy otázka ukázněnosti a zodpovědnosti občanů; rozdíl mezi kontejnery na tříděný odpad se totiž dnes již učí i děti ve školách.

 

 

V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat:

Ing. Ilona Peterková
odbor komunální údržby, kancelář č. 13, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
peterkova@blansko.cz | 516775132 |


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h