Park před radnicí – zeleň + hrací prvky---PODRUHÉ--1/4

vložil Zbyněk Dvořáček » 21. 5. 2017, 03:52

Dobrý den. Vážený pane starosto, místostarosto, zastupitelstvo. Jelikož se můj dotaz někde vytratit a nebyl zveřejněn posílám jej znovu. Snad již bude vyvěšen v celém svém znění včetně odpovědí. Chtěl bych se Vás zeptat jestli někdy chodíte pěšky na radnici přes park (nám. Svobody), který před ní je? Myslíte, že ta hrůza je nějak reprezentativní, pěkná?? Zeleň v jakém je stavu, tráva na hlavní ploše, kolem laveček je to zarostlé plevelem. To nás má prezentovat v jakém duchu? ..................


Jiří Kučera, 26. 5. 2017, 09:53

Vážený pane Dvořáčku, 

vzhledem k šíři obsahu a celé řadě technických detailů obsažených v sérii Vašich dotazů na www.blansko.cz, bude nejvhodnější, pokud se v této věci sejtete s vedoucím odboru investičního s Ing. Markem Štefanem, tel.: 516 775 137, stefan@blansko.cz (budova MěÚ Blansko na nám. Svobody 32/3). Případně si můžete v této záležitosti také sjednat osobní schůzku s panem starostou Mgr. Polákem, nebo místostarostou Ing. Crhou, a to na tel. čísle 516 775 181. 

Rubrika "otázky a odpovědi" na www.blansko.cz totiž slouží pouze pro stručně položené textové otázky a krátké odpovědi na ně o několika desítkách znaků. Neumožňuje zobrazení např. technické dokumentace apod. Obsáhlejší dokumenty by tedy v tomto formátu byly značně nepřehledné a zkreslené. Pro  věcné diskuze k problémům občanů, jako je tomu ve Vašem případě, proto slouží právě kontakty na odpovídající osoby, uvedené v zápatí.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat:

Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru
odbor kancelář tajemníka, kancelář č. 235, náměstí Republiky 1316/1, Blansko, 67801
kucera@blansko.cz | 516775357 | 725112483


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h