Kontrola naplňování poslání MŠ Těchov

vložil Studničková » 20. 9. 2018, 13:00

chtěla bych se Vás zeptat jako zřizovatele jak kontrolujete naplňování poslání – viz https://www.mstechov.cz/poslani-ms/, Zajímalo by mě, co konkrétně pod tento bod spadá, když každý pátek je před MŠ vidět hromada nepřetříděného odpadu včetně kartonů a plastů? Pokud pominu, že tříděním odpadu je absolutní základ pro "udržovat naši přírodu nejen čistou, zdravou, ale i krásnou a neponičenou" Tak už mě napadá snad jen to, že děti jsou učeny neničit přírodu tím, že do přírody (mimo MŠ) nechodí ...


Petra Skotáková, 5. 10. 2018, 11:57

Vážená paní Studničková,

záležitost jsem projednala s ředitelkou zmíněné mateřské školy (dále MŠ). Ujišťuji Vás, že vize MŠ je plně v souladu s danými cíly, a to tak, že v rámci výchovy dětí jsou v interiéru školy umístěny separační nádoby na plast, sklo a papír. Děti jsou tak každodenně zapojeny do třídění odpadu tím, že vše papírové patří do kontejneru na papír, plasty do plastů. Z důvodu bezpečnosti dětí ale separuje skleněné nádoby samostatně paní kuchařka. Obsah těchto nádob je průběžně likvidován odvezením do sběrných kontejnerů v obci. Souhlasím s Vámi, že v den vývozu komunálního odpadu po prázdninách byly u školky znečištěné papírové krabice a naplněné igelitové pytle s rozbitými hračkami. Současně nemohu souhlasit s Vaším trvrzením, že se tak děje každý pátek v den vývozu. Mimo to je ovšem třeba brát v úvahu také fakt, že do separovaného odpadu patří jen čisté kartony, krabice. Pokud jsou znečištěné, nechává je personál MŠ vždy vyvézt.

Z pozice zřizovatele MŠ si současně dovoluji upozornit na skutečnost, že MŠ na Těchově se dlouhodobě a s výbornými výsledky environmentální problematice věnuje. Pokud by Vás zajímaly konkrétní metodické a didaktické postupy vedoucí děti k zodpovědnému přístupu v péči o naši přírodu, doporučuji Vám obrátit se přímo na paní ředitelku MŠ, která Vás zcela jistě ráda přímo v MŠ přivítá a seznámí Vás s jejich vzdělávacím programem přímo v praxi.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, vedoucí odboru
odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, kancelář č. 413, pskotakova@blansko.cz | 516775270 | 602584106


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h