Každodenní hluk z hotelu Vyhlídka – nejen v noci

vložil Petr a Jana Barákovi » 7. 9. 2018, 09:19

Přidáváme se ke stížnosti p. Tihonové z 10.8.Rušení okolí hlukem z hotelu a přilehlých pozemků křikem a hlasitou hudbou je téměř každodenní.Včera po 22.h volána PČR, která však zasáhla až po 45min od nahlášení a po urgenci!K výraznému hluku dochází především večer mezi 18. a 22.h, kdy se hluk šíří v rozsáhlém okolí.Je to již několikátý rok po sobě.Město už by se k problému mělo konečně postavit čelem a začít ho řešit, kompetence k tomu jistě má a hájit práva občanů je jeho povinností??Děkujeme.


Jiří Kučera, 19. 9. 2018, 16:30

Vážená paní Baráková, vážený pane Baráku,

veřejné hudební produkce, pořádané ve venkovních prostorách přes den, tj. do 22:00 hod, bohužel nepodléhají předchozímu povolení ze strany orgánů města. V těchto případech platí i ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, podle nějž se za hluk nepovažuje zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru. Na hudební produkce  se tím pádem nevztahuje ani působnost krajské hygienické stanice, která jinak může měřit a prověřovat, zda nedochází k překročení stanovených limitů hladiny hluku (Běžně měří např. hluk z průmyslových zařízení, komunikací, ale třeba i stálý hluk z diskoték a restaurací). Pokud bude jednorázová hudební produkce probíhat např. v odpoledních nebo podvečerních hodinách, lze se jistě s pořadatelem nebo provozovatelem hotelu domluvit na přiměřené míře hlasitosti této produkce. Městský úřad však nemá žádné zmocnění vydat závazný pokyn, jakou hladinu hlasitosti přitom musí pořadatel dodržet, nebo toto "ztlumení" produkce dokonce vymáhat.

Na konání akcí po 22:00 hod již pamatuje zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, který stanoví, že dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Jestliže některá osoba na území města ustanovení o nočním klidu nedodržuje, je možno se kdykoliv obrátit na Městskou policii Blansko (tel. č. 156) nebo Policii ČR (tel. č. 158) s žádostí o zjednání nápravy. Hlučné hlasové projevy osob pohybujících se mimo provozovnu hotelu a rušících noční klid, postihuje městská i státní policie jako přestupek. Strážníci MP mají vždy maximální snahu řešit tyto situace s cílem nastolit pokojný stav a zamezit dalšímu páchání přestupků. Za takový přestupek však lze postihnout pouze osobu, která se rušení nočního klidu přímo dopustila, nikoliv již majitele nebo provozovatele určitého rekreačního zařízení.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru
odbor kancelář tajemníka, kancelář č. 235, náměstí Republiky 1316/1, Blansko, 67801
kucera@blansko.cz | 516775357 | 725112483


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h