Sběrná nádoba na hliník

vložil Libor Škvarenina » 18. 9. 2018, 11:34

Máme doma opět vytříděno nějaké množství drobných hliníkových obalů. Jako obvykle jsme měli v plánu odnést do sběrné nádoby, která bývala u Městské knihovny Blansko. Zde již nádoba ale umístěná není. Můžete, prosím, sdělit jestli byla pouze přemístěna na jiné místo – a na jaké? Pokud ne, uvažuje se o jejím opětovném umístění? Nebo Blanenští už nebudou mít možnost pomáhat přírodě a potřebným formou třídění hliníku?


Martin Sklář, 19. 9. 2018, 16:33

Vážený pane,


město Blansko preferuje efektivní systém sběru, který je kontrolovatelný a při nižších provozních nákladech umožňuje občanům odevzdávat všechen kovový odpad, tedy i vám zmiňované plechovky nebo konzervy. Toto zajišťují obě sběrná střediska odpadů ve svých provozních hodinách, kde můžete vytříděný odpad odevzdat, nebo můžete využít i výkupny kovů na území města. Konzultovali jsme i možnost sběru hliníkových obalů jako další příměsnou komoditu např. s plasty, ale tam již sbíráme ve směsi nápojové kartony s hliníkovou folií. Další příměs nám již svozová společnost neumožní, jelikož poté vzniká problém na koncovém zpracování tohoto odpadu a následné znečistění původního separátu.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ing. Martin Sklář, vedoucí odboru
odbor komunální údržby, kancelář č. 15, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
sklar@blansko.cz | 516775130 |


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h