Mosty v Blansku

vložil Martin Jetelina » 3. 2. 2019, 21:54

Dobrý den, když jsem v televizi nedávno viděl, že je v Jihomoravském kraji skoro nejvíc mostů v špatném stavu (zhruba 160) chci se zeptat, v jakém stavu jsou mosty v našem městě. Nejvíc mě zajímá asi vytěžovaný most vedoucí směrem z Blanska směr Šebrov u ČKD nad ulicí E. Beneše? Zda li je nějakým způsobem kontrolován a zda li nepatří do skupiny špatný stav? Ještě mě zajimá další most směřující na Staré Blansko nad řekou Svitavou zda li je taky v pořádku? Díky za odpověď


Petra Reisiglová, 12. 2. 2019, 15:44

Vážený pane Jetelino,

problematiku prohlídek mostních objektů řeší Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (konkrétně paragraf 8), ve znění pozdějších předpisů. Prohlídky mostů je povinen zajistit vlastník nebo správce komunikace. Rozsah a způsob provádění prohlídek mostních objektů, jejich intervaly, vedení záznamu o nich a další podrobnosti jsou uvedeny v doporučené ČSN 73 6221. Prohlídky Vámi zmiňovaných mostů provádí Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., oblast Sever. Běžná mostní prohlídka (podle klasifikačního stupně se dělá 1-2x ročně) průběžně sleduje stav mostního objektu a operativně stanovuje další režim údržby, případně zjišťuje nutnost provedení vyššího typu provedení prohlídky (mimořádná prohlídka, diagnostika). Pokud by byl u některých mostů zjištěn havarijní stav, musí být neodkladně provedena opatření nutná k zajištění bezpečného provozu (prozatimní oprava poškozené konstrukce, omezení provozu dopravním značením, uzavření mostu s vyznačením objízdné trasy apod.). V případě dalších konkrétních dotazů se obraťte přímo na Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje. p.o., oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01  Blansko, telefon 516 417 301.

Ing. Petra Reisiglová, vedoucí odboru
odbor stavební úřad, kancelář č. 312, náměstí Republiky 1316/1, Blansko, 67801
reisiglova@blansko.cz | 516775701 | 778434078


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h