Kácení stromů u řeky

vložil Zuzana Střítecká » 3. 2. 2019, 19:39

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu byly pokáceny stromy na březích řeky mezi lázněmi a barem Koruna. Bude provedena náhradní výsadba? Nebylo by dobré vysazovat více stromů "preventivně"? Když se vzrostlé stromy skácí, nově vysazený mladý stromek dalších mnoho let stín neposkytne. V létě pak stinná místa chybí... Děkuji za odpověď, s pozdravem Zuzana Střítecká


Martin Sklář, 5. 2. 2019, 09:59

Vážená paní Střítecká,

Vámi zmiňované stromy nekácelo město ani Technické služby města Blanska. Stromy jsou součástí břehové linie řeky Svitavy, která je ve správě Povodí Moravy, s.p. provoz Blansko. Podle vyjádření úsekového technika Povodí Moravy, s.p. pana Ing. Petra Antonína ze dne 5.2.2019 kácení dřevin prováděli zaměstnanci Povodí Moravy, s.p., provoz Blansko. Dřeviny byly pokáceny na základě jejich špatného zdravotního stavu – vyhnilý kmen, praskliny. Dřeviny svým stavem ohrožovaly bezpečnost na přilehlé cyklostezce. Kácení bylo projednáno a řádně ohlášeno na místně příslušný úřad – Odbor životního prostředí MěÚ Blansko.Náhradní výsadbu dřevin provádí Povodí Moravy, s.p. pravidelně, a to vždy v jarních měsících. V letošním roce v intravilánu města  bude vysázeno cca 23ks dřevin.  Pokud budete potřebovat doplňující informace, obracejte se na úsekového technika Povodí Moravy, s.p. provoz Blansko Ing. Petr Antonín, tel. 606 044 922.

Ing. Martin Sklář, vedoucí odboru
odbor komunální údržby, kancelář č. 15, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
sklar@blansko.cz | 516775130 |


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h