Nedělní klid

vložil Hana Novotná » 22. 4. 2019, 19:58

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda v Blansku existuje vyhláška o dodržování nedělního klidu, tedy alespoň v neděli odpoledne např. neřezat dřevo, nepoužívat sekačku na trávu atd. Spousty obcí takovou vyhlášku má. Pokud není, neuvažuje se o jejím zavedení? Děkuji.


Ondřej Požár, 2. 5. 2019, 09:18

Vážená paní Novotná,

město Blansko obecně závaznou vyhlášku, který by omezovala používání například sekaček a jiných zdrojů hluku o nedělích a svátcích. nepřipravuje. Taková vyhláška by byla podle právníků právně nevymahatelná. Dostatečnou ochranu totiž v tomto ohledu představuje paragraf 1013 nového občanského zákoníku, který ukládá vlastníkům nemovitostí zdržet se všeho (včetně hluku), co působí imise vnikající na pozemek souseda v míře nepřiměřené místním poměrům. V takových specifických případech, jako je zvykové zachovávání nedělního klidu, je navíc víc než restrikce a formální zákazy důležitá určitá míra sousedské solidarity a vzájemné domluvy. Sousedé se například domluví, že si běžně nebudou znepříjemňovat nedělní odpoledne hlukem zahradních strojů a naopak ve výjimečných případech (kupříkladu nemožnost jiného vhodného termínu apod.) budou hluk ze zahrady nebo stavby na sousedním pozemku i v neděli tolerovat.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár DiS.
oddělení sekretariát starosty, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
pozar@blansko.cz | 516775163 | 775870792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h