Radary na měření rychlosti.

vložil Daja Nečasová » 8. 4. 2019, 18:22

Dobrý den, nedávno jsem četla v denním tisku, jak některá města si pořídí radary na kontrolování rychlosti aut a pak jim díky pokutám za nedovolenou rychlost přiteče ročně do pokladny i několik milionů korun. Neuvažuje o něčem takovém i město Blansko? Ono by stačilo dát radar do Dolní Lhoty a jen taxíky, vozící zákazníky do Klubu Mlýn o víkendu, by prvotní investici zaplatily za několik měsíců, ba i dříve.


Martin Lepka, 12. 4. 2019, 09:21

Vážená paní Nečasová,

strážníci MP Blansko provádí v rámci běžného výkonu služby dohled na BESIP, jehož součástí je i nepravidelné měření rychlosti vozidel ve stanovených úsecích od Policie ČR.  K měření používají ruční laserový radar, přestupky jsou "likvidovány" vzápětí po naměření překročení rychlosti další hlídkou tak, aby byly vyřešeny ihned po spáchání s řidičem vozidla, což je nejlepší způsob s ohledem na výchovný účinek trestu. Rovněž Policie ČR provádí samostatně měření rychlosti vozidel v úsecích, které považují za rizikové. Je pravdou, že měření rychlosti vozidel tzv. automatickými systémy, které jsou stacionárně a trvale umístěny na komunikaci (okamžitá rychlost, úseková rychlost), je některými obcemi a městy využíváno. Neztotožňujeme se ovšem z názorem, že je to dobrý nástroj k vylepšení kondice obecní pokladny. Tento přístup vyplývá z neznalosti a nepochopení zásad správního trestání. Represivní ukládání jakéhokoli trestu by mělo být až poslední možností orgánů veřejné správy k vymožení dodržování povinností uvedených v právních normách. Na komunikacích je možné provést řadu jiných opatření, které vytvoří pro řidiče takové podmínky, kdy dojde ke zklidnění dopravy a očekávanému správnému chování řidičů. Často se objevují i názory, že se jedná o jakési novodobé vybírání mýta od přespolních řidičů neznalých místních podmínek. Pokud je motivem místních samospráv ke zřízení těchto systému naplnění pokladny, tak toto tvrzení není daleko od pravdy.

V užití automatických systémů vidíme několik zásadních problémů:

1.       Zjištěné přestupky jsou zpracovávány automatickým systémem, kdy není řidič na místě identifikován, správní orgán písemně obešle provozovatele vozidla a drtivá většina přestupků je ukončena zaplacením poměrně nízké finanční částky provozovatelem vozidla (zřejmě platí zásada „lepší vrabec v hrsti než holub na střeše“), aniž dojde k potrestání řidiče. Provozovateli není odečten žádný bod z jeho bodového konta.

2.       Nízký výchovný účinek trestu, neboť od spáchání přestupku do jeho vyřízení uplyne delší doba (minimálně několik týdnů) a řízení je vedeno „na dálku“.

3.       Problematické řešení přestupků řidičů vozidel registrovaných mimo ČR.

4.       Samotné pořízení, provozování, servis zařízení, neboť podle aktuální soudní judikatury nemůže mít žádný soukromý subjekt jakýkoliv finanční podíl na počtu zjištěných přestupků, výši pokut, atd., v opačném případě to má za následek  nepoužitelnost  protiprávně získaných důkazů z těchto zařízení a v konečném důsledku ukončení řízení bez trestu.

 V městě Blansko podle našich zkušeností z praxe není žádný relevantní důvod ke zřízení těchto systémů.  Vzhledem ke shora uvedeným důvodům i nadále preferujeme měření rychlosti vozidel přenosnými zařízeními (stejně jako Policie ČR). 

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Lepka, ředitel
městská policie, Sadová 2, Blansko, 67801
lepka@blansko.cz | 516775514 | 725112560


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h