Blansko, brána Mor. Krasu

vložil Panajotis » 23. 7. 2019, 09:01

Blansko, brána Mor, Krasu? Řek bych, že ta brána moc hezká není. Při příjezdu po silnici od Brna je první pohled na rezavé zábradlí na mostě u ČKD, dále pokračuje za aut. nádražím k Penny krásné ostůvky s metrovým plevelem poté mezi silnicí a Billou ještě větší plevel s bodláky, při pokračování na ul. Poříčí stromová neudržovaná álej stromů/ prales/. Vskutku krásná Brána Mor,. Krasu.


Ondřej Požár, 5. 8. 2019, 07:34

Vážený tazateli,

most na silnici II/374 je v majetku Jihomoravského kraje a jeho údržba spadá pod Správu a údržbu silnic JmK. Co se týká ostrůvků, tak na toto téma bylo již odpovězeno dne 24.6.2019. Ke stromům pak odbor komunální údržby sděluje, že jsou součástí břehové linie vodního toku ve správě Povodí Moravy, s.p. a tvoří přirozenou hranici mezi vodním tokem a silnicí. Děkujeme za Vaše (anonymní) podněty, které předáme příslušným institucím.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár, DiS., tiskový mluvčí
oddělení sekretariát starosty,
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pozar@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h