Plány města Blanska v boji se změnou klimatu

vložil Petr Klíma » 10. 8. 2019, 11:18

Jaké konkrétní kroky v konkrétním čase z níže uvedené výčtu hodlá město provést:rozmístění kontejnerů na kovy ve městě,využití dešťové vody z veřejných budov (MŠ,ZŠ,budovy města) k zálivce veřejné zeleně či k zasakování na přilehlých travnatých plochách,využití přečištěné vody z ČOV k zálivce zeleně, přehodnocení podpory záměru "výstavby" dalšího neekologického betonového monstra místo skleníků... nebo Blansko nic nechystá, neboť se to města netýká?


Ondřej Požár, 12. 8. 2019, 13:30

Vážený pane Klímo,

otázka rozmístění kontejnerů na kov a ostatní barevné kovy byla na tomto místě odpovězena již několikrát s tím, že v současné době mají obyvatelé Blanska možnost odevzdávat kov ve sběrných střediscích na Brankách a v Horní Lhotě nebo mohou tyto kovy odevzdat ve výkupnách. Vzhledem k množství takto sesbíraného kovu v těchto dvou střediscích, která dostatečně svou kapacitou pokrývají potřeby obyvatel, se proto s rozmístěním kontejnerů na kovy ve městě nepočítá.

Využití přečistěné vody z ČOV není možné, neboť město není vlastníkem ani provozovatelem čistírny odpadních vod. K zálivce veřejné zeleně se pak používá užitková voda z dlouhodobě prověřeného zdroje.

Co se týká využití dešťové vody z veřejných budov, tak podle sdělení investičního odboru bude například v rámci projektu přístavby kuchyně a jídelny ZŠ TGM v Rodkovského ulici nová střecha přístavby řešena jako zelená a na pozemku školy budou umístěny dvě retenční nádrže. Investiční odbor pak také připravuje projekt revitalizace a odbahnění malé vodní nádrže v ulici Zborovec.

Obecně pak odbor životní prostředí k dešťovým vodám (záchyt při přívalových deštích v podzemních zásobnících a jejich využití k zalévání městské zeleně, vsakování vody do zelených pásů) uvádí, že město právě prostřednictvím odboru investičního a územního rozvoje již některé stavby realizovalo, například při rekonstrukci parků a regeneraci sídlišť. Připravují se také další investiční akce. Jejich realizace ovšem závisí na finančních prostředcích a na určení priorit vedením města.

Záměr výstavby obchodního centra na místě někdejších skleníků se – jak známo – posunul na příští rok.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár, DiS., tiskový mluvčí
oddělení sekretariát starosty,
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pozar@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h