Pitná voda v Blansku na Severu

vložil Alena Životská » 19. 7. 2020, 12:42

Chtěla jsem se zeptat, odkud dodávaji pitnou vodu na Blansko sever – Absolonova ulice. Voda už delší dobu zapáchá a nedá se pít kvůli své chuti. Rodiče bydlí na Havlíčkově ulici a vodu mají bez zápachu i příchutě. V Blansku máme nejdražší vodu. Na Severu bydlíme přes 40 let. Něco tak hrozného jsem nezažila za celou dobu. I když vodu napustím do sklenice večer a ráno ji ochutnám, je to stejné. Bude se s tím něco dělat? Děkuji za odpověď.


Pavla Komárková, 17. 8. 2020, 18:20

Vážená paní Životská,

začátkem července proběhla v Blansku na sídlišti Sever oprava na vodovodní síti. Po jejím provedení došlo k odkalení sítě. Následně, dne 7. července 2020, bylo provedeno vzorkování pitné vody s cílem zjistit v opravované lokalitě kvalitu pitné vody. Z výsledků tohoto vzorkování vyplývá, že ve všech sledovaných parametrech na kvalitu pitné vody byly dodrženy požadavky stanovené Vyhláškou 252/2004Sb. pro pitnou vodu. Laboratorní protokol je zveřejněn a je k dispozici na webových stránkách naší společnosti v sekci Kvalita vody. Dlouhodobě jsou sledovány také hodnoty volného chloru na odtoku z vodojemu Sadová II. I tyto hodnoty vykazují po celý červenec i srpen hodnoty splňující požadavky stanovené Vyhláškou 252/2004Sb. pro pitnou vodu. Provoz vodovodů Blansko zajistil a dále provádí opakované odkalení sítě. V případě, že i nadále přetrvávají Vámi popsané pocity, je možné kontaktovat vedoucího provozu vodovodů Blansko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., na telefonu 516 427 275, který případně na základě konkrétních poznatků může zajistit kontrolní měření volného chloru přímo ve vaší nemovitosti.

S přáním příjemného dne

Mgr. Iva Librová, MBA, vedoucí marketingu a komunikace,

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, vedoucí odboru vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h