Zbavte se nepotřebných elektrozařízení ekologicky

Město Blansko se ve spolupráci se společností ASEKOL a.s. rozhodlo o rozšíření sítě těchto kontejnerů ve městě Blansku a usnadnit tak občanům třídění vysloužilých malých elektrospotřebičů. Každý občan, který se potřebuje zbavit nefunkčního mobilu, kalkulačky, telefonu, kamery, fotoaparátu, DVD přehrávače, drobného počítačového vybavení, discmana nebo MP3 přehrávače, el. hraček, fénu, kulmy, žehličky apod. má možnost využít speciální kontejner.

Společnost ASEKOL zdarma zajišťuje jejich pravidelný vývoz a ekologickou likvidaci. Najdete je nyní na ulicích Jasanová, Pod Javory, Podlesí, Rožmitálova, Salmova, Dvorská, Pekařská, Kamnářská, na nám. Míru a v městských částech Klepačov, Lažánky a Těchov – Zahradní město.

Rozměr otvoru pro vhození je 30 × 50 cm. Tyto kontejnery obsahují i samostatný vhozový otvor pro baterie. Pro tyto malé elektrospořebiče je sběrné místo, ale v omezeném množství i na nám. Svobody 32/3 na odboru KOM v kanc. č. 18..

Tato i větší elektrozařízení (například televizory, monitory, chladničky, pračky, PC, sekačky, kuchyňské roboty, vysavače atd.) mohou občané i nadále odevzdávat ve sběrném středisku odpadů u Horní Lhoty, či při koupi nového spotřebiče v prodejně tzv. kus za kus nebo vyčkat na mobilní svoz.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění vysloužilých elektrospotřebičů je také zvýšení recyklace menších elektrospotřebičů. Ty totiž lidé většinou vyhodí do popelnice či kontejneru na komunální odpad. Když se však elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným komunálním odpadem do kontejneru, s největší pravděpodobností nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Ta ale problém neřeší, protože odpadní materiál se v ní pouze hromadí. Naopak recyklace zajistí, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí.

Až 70 % drobného elektrozařízení po ukončení životnosti končí ve směsném komunálním odpadu. Tento materiál lze přitom využít a recyklovat stejně jako např. plast, sklo a papír – pomozte nám to napravit !

logo koruna za kilo
Za každé sebrané kilo z červených kontejnerů současně přispějete 1 Kč na podporu handicapovaných spoluobčanů – Nadačnímu fondu Rovná šance.

Děkujeme Vám za podporu a sběr!

logo Asekol

Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.cervenekontejnery.czwww.asekol.cz.

            aktualizováno: 23. 7. 2020, 10:11 h