Svoz odpadu na Písečné

vložil Radek Kolmačka » 8. 2. 2021, 14:20

Dobrý den. Kdo prosím stanovil ranní odvoz komunálního odpadu na Písečné? Každé ráno rachot (nejlepší je to o všech svátcích – aby si člověk náhodou nepospal) a hlavně blokování výjezdu při snaze odjet autem do zaměstnání. Nejde posunout čas na pozdější dobu?


Pavla Komárková, 11. 2. 2021, 11:41

Vážený pane Kolmačko,

svoz komunálního odpadu probíhá po dohodě se svozovou firmu ve stanovené dny a časy tak, aby bylo možné zajistit řádnou likvidaci odpadu z území celého města. S ohledem na množství kontejnerových stání a popelnic u rodinných domů je třeba svozy zahajovat v časných ranních hodinách. Nelze zajistit, aby svozová firma všechna místa obsluhovala například jen dopoledne, kdy je většina pracujících v zaměstnání a neruší ji zvuky svozu. Město naopak kvituje, že jsou pracovníci svozové firmy ochotni odpad likvidovat také ve svátky. Kdyby totiž nejezdili, nepodařilo by se zamezit přeplnění míst na směsný a separovaný odpad. Věříme, že čisté ulice a chodníky, kde se lidé nemusejí brodit v záplavě odpadků, ocení všichni. A že i většina řidičů je natolik ohleduplná, že strpí průjezd vozidla svozové firmy, byť to způsobí třeba několikaminutové zpoždění.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h