Autobusová doprava a okolí

vložil Buchta Jiri » 4. 2. 2021, 17:15

Na stránkách Monitoru a iDnes jsem se dočetl o změnách autobusové dopravy v Blansku a okresu Blansko. Je vedení Blanska s tímto řešením spokojeno, případně bude nějak reagovat na např. autobusové nádraží... https://zdopravy.cz/jihomoravsky-kraj-ukazal-autobusy-v-novem-stylu-od-kvetna-jich-bude-padesat-72512 https://www.monitor-bk.cz/?p=7174


Pavla Komárková, 13. 2. 2021, 10:08

Vážený pane Buchto,

město Blansko je objednatelem autobusových spojů pouze u linek městské hromadné dopravy (MHD). Jejich provoz není rozhodnutím JMK nijak dotčen a linky MHD mají nadále zajištěno volné užití autobusového nádraží. Naopak město nemá kompetence zasahovat do smluvních vztahů kraje, který je objednatelem linek zařazených do IDS JMK. Není v kompetenci města zasahovat ani do výběrového řízení, které bylo vypsáno za minulého vedení kraje loni na jaře a v této chvíli je již ukončeno. Blanenské autobusové nádraží je v soukromém vlastnictví firmy ČAD Blansko. Jak dopadne jednání soukromého vlastníka s dalšími subjekty město také nemůže nijak předjímat.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h