Zimní údržba? Bohužel asi spíše zimní spánek.

vložil Obyvatel Hořic » 26. 11. 2021, 19:35

Dobrý den. Předpověď počasí na 26.11. pro sněžení se naplnila. Pan Svěrák ale asi zaspal nebo bohužel nesledoval počasí. Od rána padá sníh. Na Hořice však přijel první vůz technických služeb až po 19. hodině večer!!! Je jasné, že existuje systém, co odrhnout nejdříve, ale první návštěva vozového parku pana Svěráka na Hořicích až po 19. hodině večer? To je tu tak málo voličů pro pana starosty, že není možné přijet dříve? Přitom panovaly ideální podmínky pro solení. Děkujeme, že na nás myslíte.


Pavla Komárková, 14. 12. 2021, 19:12

Vážený tazateli,

jednotlivé komunikace a trasy jsou udržovány v souladu s plánem zimní údržby. Nejprve se opravdu uklízí hlavní trasy, dále pak další dle stanoveného harmonogramu a plánu zimní údržby. Nelze vše uklidit v jednu chvíli, komunikace II. pořadí se dle plánu údržby ošetřují do 12 hodin, případně při trvajícím sněžení nebo spadu náledí až poté, co celá směna zajistí opakovanou údržbu komunikací zařazených v I. pořadí důležitosti. Teprve až dojde k řádnému ošetření komunikací I. pořadí, nastupuje údržba na komunikace II. pořadí důležitosti, dále pak
na komunikace ve lIl. pořadí důležitosti. V plánu zimní údržby jsou dokonce zmíněny některé komunikace, které se v zimě neudržují.

Technické služby zajišťují zimní údržbu při hrozících potížích se sjízdností bezodkladně a s nasazením veškeré dostupné techniky i lidských zdrojů. V uplynulých dnech to snad Technické služby prokázaly při opakovaných kalamitních situacích, věříme, že i na Hořicích.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h