Ignorace protiepidemiologických opatření KSMB

vložil Procházková » 27. 11. 2021, 20:02

Dnes jsem navštívila adventní kontert, vzala jsem s sebou i starší rodiče. Ze strany KSMB byla deklarována bezpečnost koncertu. Vzhledem k tomu, že jsme přišli po záčátku, v sále jsem byla zděšena, že tam lidé sedí jen tak, bez respirátorů a orchany dýchacích set. Chcete v této situaci, kdy začínají být nedostatečné kapacity v nemocnicích a blíží se nám svátky, na těchto akcích na Vánoce všechny nakazit? Jak ze strany organizace města může být tak hrubá ignorace vládních nařízení?


Pavla Komárková, 30. 11. 2021, 10:17

Vážená paní Procházková,

adventní soboty na náměstí Republiky byly zrušeny v reakci na vládou vyhlášený nouzový stav a s ním spojená opatření – na venkovní akci by musel organizátor zajistit účast pouze očkovaných diváků nebo těch, kteří prodělali covid. Zabránit shromáždění většího počtu těch, kteří nesplňují podmínky bezinfekčnosti, v okolí probíhající akce, by bylo organizačně velice problematické s ohledem na prostor centrálního náměstí. Z tohoto pohledu se opravdu jeví uspořádání adventních koncertů, kterých se mohou účastnit pouze diváci splňující aktuálně platné podmínky pro bezinfekčnost, jako méně rizikové. Kulturní středisko zajistilo už u vstupu kontroly všech návštěvníků, zda splňují výše popsané podmínky. Na nutnost mít v průběhu akce ve vnitřních prostorách nasazený respirátor byli návštěvníci upozorněni hned u vstupu, upozorňovaly na ni také cedule umístěné hned na několika místech uvnitř Dělnického domu. Organizátoři dodržování kontrolovali i v průběhu akce. V předsálí byl ovšem vyhrazený prostor pro konzumaci občerstvení, při níž z logiky věci nelze mít nasazenou ochranu nosu a úst. V sále pak mohlo docházet k mísení účinkujících dětí mezi prostorem hlediště a jeviště – účinkujících, kteří při vystoupení nemusejí mít respirátory. Z výše uvedeného je zřejmé, že organizátor vládní nařízení dodržel a aktivně se snažil, aby stejně postupovali také diváci. Věříme, že takto nastavená opatření směřují k zajištění maximální bezpečnosti akce.            

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h