Stavební dozor městských investic

vložil Pavel Podrabský » 27. 8. 2022, 18:49

Kdo prosím provádí stavební dozor na městských akcích? Prosím o uvedení konkrétních jmen lidi, kteří provádějí dozor a účastní se za město kontrolních dnů na stavbách Podzámčí 3, ZŠ Salmova, náměstí Republiky. Děkuji Pavel Podrabský


Pavla Komárková, 9. 9. 2022, 11:05

Vážený pane Podrabský, 

stavební dozor je prováděn pouze u staveb realizovaných svépomocí, což není žádná z Vámi uváděných akcí, resp. žádná z akcí města. U akcí, jejichž investorem je město, je zajišťován tzv. technický dozor stavebníka, ten vykonávají autorizované osoby s konkrétní specializací, může jít o zaměstnance MěÚ nebo externí odborníky. Technický dozor se, podobně jako například autorský dozor atp., účastní kontrolních dnů. Na nich jsou samozřejmě přítomni také zástupci města, v tomto případě jednotliví referenti oddělení investic odboru správy a rozvoje města (SRM), kteří mají přípravu a realizaci akce na starosti. V souvislosti se stavebním investicemi obecně Vás můžeme ubezpečit, že u všech zakázek bylo postupováno dle platné legislativy. Pokud máte konkrétnější dotazy k jednotlivým investičním akcím, obraťte se prosím přímo na vedoucího investičního oddělení Marka Štefana (516 775 137, 775 888 967,  stefan@blansko.cz), případně na vedoucí odboru SRM Petru Skotákovou (516 775 150, 602 584 106, pskotakova@blansko.cz) nebo. S oběma výše uvedenými si lze samozřejmě také sjednat osobní schůzku.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h