Rozkopaný vnitroblok Poříčí

vložil Vysoký » 29. 7. 2023, 20:55

Jsem s dotazem, kdo provádí stavební dozor na této stavbě a kdo stavbu dozoruje za investora, kterým je město Blansko. Případně jestli zde nějakou kontrolu prováděl stavební úřad. Byly shledány nějaké nedostatky? Jako poslední dotaz, kdo je zhotovitelem?


Pavla Komárková, 3. 8. 2023, 14:31

Vážený pane Vysoký,

zhotovitelem rekonstrukce vnitrobloku na ulici Poříčí, kterou město zadalo, je firma RONYTRANS, s. r. o. Technický dozor stavebníka a autorský dozor provádí Projekce dopravních staveb Josef Novák. Ti při posledním kontrolním dni žádné nedostatky neshledali. Problém nastal ve chvíli, kdy na tomto místě současně začala provádět firma MOPRE s. r. o. přeložku kabelového vedení nízkého napětí pro firmu EG.D. Tím došlo k znemožnění přístupu do bytového domu Poříčí 1536/6. Firmu MOPRE jsme na tuto situaci upozornili s tím, že je nutné bezodkladně provést nápravu. Stavební úřad zde podle našich informací kontrolu neprováděl, k nápravě totiž došlo obratem ihned v pondělí, kdy jsme o problému dozvěděli a zhotovitele na něj upozornili.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h