Požadavky na zaměstnance ve výběrových řízeních 2 – pracovník redaktor vs. ředitel KSMB

vložil Pokorný » 29. 7. 2023, 21:10

Zopakuji část otázky. U řadových profesí je požadováno např. středoškolské vzdělání s maturitou, u manažerské pozice ne. Jak je to možné? Proč na nízké pozice jsou kladeny vyšší nároky nežli na vedoucí? Odpověď "min. požadavky na dosažené vzdělání na jednotlivé pozice jsou dány příslušnými pr. předpisy. Ve výběrových řízeních je proto úřad konzistentní. Min. požadavky na dosažené vzdělání ředitele příspěvkové organizace žádný právní předpis nestanovuje". Prosím o odpověď na tuto část otázky.


Pavla Komárková, 7. 8. 2023, 10:40

Vážený pane Pokorný,

na Vaše otázky jsme už odpovídali, jak ostatně sám odkazujete. Na většinu pozic jsou minimální požadavky kladeny právními předpisy, výběr ředitele KSMB je plně v kompetenci rady města. Právní předpisy, které požadavky na vzdělání na jednotlivé pozice upravují, jsou zákoník práce, zákon o úřednících a zákon o obcích.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h