Poradna pro rodinu - logo

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Údolní 8, 678 01 Blansko

Posláním Poradny je poskytovat odbornou pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci, kterou nedokážou sami zvládnout. Poradna svojí činností přispívá k utváření příznivých rodinných, partnerských a mezilidských vztahů, napomáhá rozpoznat a odstranit příčiny poškození těchto vazeb a podporuje opětovné obnovení kvality života klientů. Individuální potřeby, vlastní vůle klientů a jejich práva jsou vždy plně respektována.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Údolní 8, 678 01 Blansko, tel: 516 413 524, 775 870 667
poradna@blansko.cz, www.blansko.cz/mestsky-urad/poradna-pro-rodinu

Poradna poskytuje ambulantní formou odborné sociální poradenství v oblastech psychologie a orientace v sociálních systémech.

Služby poradny jsou určeny široké veřejnosti z regionální oblasti Blanenska a Boskovicka.

Služby, které Poradna poskytuje jsou bezplatné a mohou být i anonymní.

            aktualizováno: 31. 3. 2023, 11:19 h