Akce Městského klubu důchodců pro členy MKD Blansko

Fotografie z akcí klubu

Červen 2021

Vážení a milí členové Městského klubu důchodců Blansko!

Konečně je před námi vidina normálního života! Zdálo se to nekonečné, ale vypadá to, že se dočkáme radostí, o kterých jsme dřív nepřemýšleli, protože tak nějak k našemu životu patřily. Svět, ale i my už nebudeme po covidu stejní, jako před ním. Z určitých situací jsme se poučili, některé z našich postojů přehodnotili a mnohé se naučili.

Uplynulé období nám totiž přineslo řadu poznání o nás samých. Například zjištění, že když něco nemůžeme mít, o to víc po tom toužíme. Ukázalo se však, že to nejsou věci materiální, ale setkání s přáteli a rodinou, kdy živý kontakt nic nenahradí. Těšíme se do kina, divadla, na koncert, na společné sportování.

Vláda s účinností od pondělí 31. 5. 2021 přistoupila na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu k rozvolnění protiepidemických opatření.
Vzhledem k výše uvedenému obnovuje od 1. 6. 2021 svoji činnost také MKD, pochopitelně za dodržení přesně vymezených opatření Ministerstva zdravotnictví.

Do vnitřních prostor klubu je povolen vstup pouze s ochrannými  prostředky dýchacích cest. Pro odběratele obědů je opět otevřena jídelna. Produkce živé hudby a tanec povoleny nejsou. Ve vnitřních sportovištích, což je v našem případě klubovna klubu, platí limit jednoho účastníka na 15 metrů čtverečních. Cvičení se tedy bude moci zúčastnit 5 cvičenek nebo cvičenců, spolu s jedním lektorem. V případě skupinových lekcí je třeba dodržovat rozestupy alespoň v délce 2 metrů. Šatny lze použít, konzumace občerstvení však možná není.

Je nutné, aby účastníci prokázali, že absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo doložili, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo byli očkováni proti onemocnění covid-19 a tuto skutečnost doloží národním certifikátem o provedeném očkování, z něhož vyplývá, že od aplikace první očkovací dávky uplynulo  nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka.

V případě, že došlo k aplikaci již druhé dávky vakcíny, je nutné doložit, že od tohoto data neplynulo více jak 9 měsíců. V případě prodělaného a laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, je třeba prokázat, že neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost tohoto viru. 

Pro případné další aktuální informace sledujte webové stránky města nebo oznámení v  klubu.

Radujme se ale také např. z květů pivoněk, které k tomuto ročnímu období neodmyslitelně patří. Není rozhodující, zda tomu bude na zahrádce, nebo až si poneseme tuto voňavou krasavici do vázy domů.

A vzpomeňme si na moudrá slova lékaře a spisovatele Wilhelma Raaba. „Rozvíjející se květ nedělá žádný hluk, neboť krása, pravé štěstí a pravé hrdinství se v denním světle projevují mlčky.“

Marta Gronová

            aktualizováno: 1. 6. 2021, 06:35 h