Služby Czech POINT na Městském úřadu v Blansku

Co je to Czech POINT ?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“.

Co poskytuje Czech POINT?

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Datové schránky
 • CzechPOINT@office
 • Czech POINT E-SHOP – výpisy poštou

Další místa Czech POINT v Blansku

Služby Czech POINT poskytuje také na svých pobočkách Česká pošta a notářské kanceláře.

Kontaktní místo Czech POINTu v budově České pošty na ul. Hybešově v Blansku:

Otvírací doba na České poště:
pondělí, středa 08:00–11:30 a 12:00–17:00 h
úterý, čtvrtek, pátek 08:00–11:30 a 12:00–15:00 h

Více informací najdete na: www.czechpoint.czwww.datoveschranky.info.

            aktualizováno: 11. 3. 2020, 09:50 h