Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Nabídka developerům

Informace o vypsání záměru pronajmout a prodat objekt hasičky

Nová investiční příležitost v Blansku.

budova staré hasičky

Zastupitelstvo města Blansko na svém 17. zasedání dne 27.02.2018 rozhodlo o vypsání záměru pronajmout pozemky nebo části parc.č.st. 36/1 zastavěná plocha – zbořeniště (tvoří proluku mezi „hasičkou“ a restaurací Pohádka) a parc. č. st. 35/2 zastavěná plocha včetně objektu čp. 5 vše v k.ú. Blansko o výměře cca 500 m2, za účelem demolice objektu „hasičky“ a následné výstavby nového objektu nebo za účelem rekonstrukce „hasičky“, a za účelem vybudování potřebných souvisejících staveb a ploch (ploch pro parkování, komunikací, chodníků, zřízení zeleně apod.), a následně (po kolaudaci nebo po vydání jiného dokladu umožňujícího užívání staveb – nového či zrekonstruovaného objektu) odprodat pozemky zastavěných novou či zrekonstruovanou budovou – viz záměr:

https://www.blansko.cz/meu/uredni-deska/#zaznam_11172 (zveřejněno do 04.04.2018)

Záměrem města je „oživení středu města“ jak z pohledu urbanistického, tak i z hlediska rozšíření nabídky služeb a v tomto konkrétním případě i vyřešení využití dnes již funkčně „dožitého“ objektu „hasičky“.

odbor INV