Vymezení zájmového území

Průmyslová zóna Blansko (PZ) je vymezena Územním plánem sídelního útvaru Blansko schváleným Zastupitelstvem města dne 2. 3. 1998 a změnou D2 schválenou 18. 6. 2002.

Stav obsazení

stav zóny k 30. 11. 2020

 


Území průmyslové zóny se nachází v severní části města na rozhraní k. ú. Blansko, Horní Lhota, Dolní Lhota a Ráječko. Území navazuje na stávající průmyslovou zástavbu firem Univa a. s. a Blata s. r. o.

mapa zájmového území – klikni pro zvětšení

Západní část zóny je ohraničena novou komunikací II/374 Blansko – Ráječko – Rájec, východní část území zóny je ohraničena stávající komunikací Blansko – Horní Lhota. Nejsevernější část území končí cca 200 m jižně od hranice k. ú. Horní Lhota a Ráječko.

zájmové území – letecký snímek – klikni pro zvětšení

Velikost zájmového území průmyslové zóny činí cca 13,4 ha.

            aktualizováno: 3. 12. 2020, 07:14 h