Vymezení zájmového území

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU MBK 54093 / 2021 / INV
zřídit právo stavby (dle § 1240 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)  a následně (po kolaudaci nebo po vydání jiného dokladu umožňujícího užívání staveb) odprodat  pozemky či jejich části v průmyslové zóně Blansko naleznete na tomto odkazu:
https://www.blansko.cz/mestsky-urad/uredni-deska/#zaznam_14626

Průmyslová zóna Blansko (PZ) je vymezena Územním plánem sídelního útvaru Blansko schváleným Zastupitelstvem města dne 2. 3. 1998 a změnou D2 schválenou 18. 6. 2002.

Stav obsazení

stav zóny k 5. 10. 2021

 


Území průmyslové zóny se nachází v severní části města na rozhraní k. ú. Blansko, Horní Lhota, Dolní Lhota a Ráječko. Území navazuje na stávající průmyslovou zástavbu firem Univa a. s. a Blata s. r. o.

mapa zájmového území – klikni pro zvětšení

Západní část zóny je ohraničena novou komunikací II/374 Blansko – Ráječko – Rájec, východní část území zóny je ohraničena stávající komunikací Blansko – Horní Lhota. Nejsevernější část území končí cca 200 m jižně od hranice k. ú. Horní Lhota a Ráječko.

zájmové území – letecký snímek – klikni pro zvětšení

Velikost zájmového území průmyslové zóny činí cca 13,4 ha.

            aktualizováno: 7. 2. 2022, 10:10 h