Průmyslová zóna Blansko-Vojánky – VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Průmyslová zóna Blansko (PZ) je vymezena Územním plánem sídelního útvaru Blansko schváleným Zastupitelstvem města dne 2. 3. 1998 a změnou D2 schválenou 18. 6. 2002.Aktuální stav

Aktuální stav průmyslové zóny Blansko Vojánky
Zastavěnost k 05.12.2017.


Území průmyslové zóny se nachází v severní části města na rozhraní k. ú. Blansko, Horní Lhota, Dolní Lhota a Ráječko. Území navazuje na stávající průmyslovou zástavbu firem Univa a. s. a Blata s. r. o.

mapa zájmového území - klikni pro zvětšení

Západní část zóny je ohraničena novou komunikací II/374 Blansko – Ráječko – Rájec, východní část území zóny je ohraničena stávající komunikací Blansko – Horní Lhota. Nejsevernější část území končí cca 200 m jižně od hranice k. ú. Horní Lhota a Ráječko.

zájmové území - letecký snímek - klikni pro zvětšení

Velikost zájmového území průmyslové zóny činí cca 13,4 ha.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.