Co děláme

Věcnou působnost městské policie definuje zákon o obecní policii č. 553/1991 Sb. a další zákony.

V praxi v našem městě nejčastěji:

  • dohlížíme na pořádek a bezpečnost na veřejných místech, strážníci osobně nebo na dálku pomocí kamerového systému – předcházení výtržnostem, poškozování majetku města i občanů, rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostoru, apod.,
  • dohlížíme na bezpečnost a plynulost silničního provozu, např. tím, že v době ranní dopravní špičky provádíme usměrňování provozu na přechodech pro chodce u škol, kontrolujeme zákaz parkování vozidel zejména na nebezpečných místech, měříme rychlost vozidel, vyhledáváme a odstraňujeme vraky vozidel a vozidla bez technické prohlídky,
  • kontrolujeme povinnosti, které město ukládá ve své působnosti za účelem zajištění dostupnosti parkovacích míst u vybraných objektů (placená parkoviště), zajištění čistoty a bezpečnosti v souvislosti s pobytem psů na veřejnosti,
  • naším primárním cílem není represe, ale pokud je okolnosti vyžadují a samozřejmě zákon umožňuje, zjištěné přestupky řešíme na místě uložením pokuty, popřípadě je oznamujeme správním orgánům k dalšímu řízení,
  • naším nejbližším a nejdůležitějším partnerem mimo orgány města je Policie České republiky, spolupracujeme denně a ve všech oblastech, předáváme si informace, koordinujeme službu v terénu, účastníme se společných preventivních akcí,
  • pracujeme 24 hodin 7 dní v týdnu, obrátit se na nás můžete s čímkoli, pokusíme se Vám pomoci nebo poradíme, pokud nám věc nebude příslušet, předáme ji tomu správnému orgánu.

            aktualizováno: 30. 5. 2023, 10:23 h