Kdo jsme

Co znamená slovo "policie"? Kdo to vlastně je? Jak se v tom vyznat? Toto jsou časté otázky laické veřejnosti. Základní rozlišení v rámci ČR je Policie ČRobecní (městská) policie.Úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti plní v České republice Policie České republiky, která jako státní orgán chrání bezpečnost osob, majetek a veřejný pořádek, plní úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony a dalšími právními předpisy. Je to jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor působící na celém území ČR,  který je podřízen Ministerstvu vnitra ČR.


My jsme Městská policie Blansko.

Každá obec, městys nebo město je v souladu s právním řádem České republiky  v samostatné působnosti ve svém územním obvodu a s ohledem na místní předpoklady a zvyklosti vytvářet podmínky pro uspokojování potřeb občanů, včetně ochrany veřejného pořádku, respektive místních záležitostí veřejného pořádku, k jehož zabezpečení si mohou zřizovat obecní (městskou) policii.

Obecní policie je orgánem obce. Jejím hlavním úkolem je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

Rozlišujeme obecní policie, které jsou zřizovány obcemi, a městské policie, které jsou zřizovány městysy a městy. Z hlediska pravomocí však není mezi obecní a městskou policií žádný rozdíl. Rozdíl je pouze v názvu.

Obec není povinna obecní policii zřídit. Tento orgán obce může být kdykoliv zřízen i zrušen zastupitelstvem obce v samostatné působnosti formou obecně závazné vyhlášky obce.

Obecní policii řídí starosta, pokud zastupitelstvo obce nepověří řízením obecní policie jiného člena zastupitelstva. Na návrh zmíněných osob zastupitelstvo obce může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka, který splňuje kritéria upravená zákonem o obecní policii.

Místní příslušnost Městské policie Blansko je podle zákona o obecní policii určena územím města Blansko včetně jeho částí  (Blansko, Češkovice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Hořice, Klepačov, Lažánky, Obůrka, Olešná, Skalní mlýn, Těchov, Žižlavice), přičemž hranice jsou dány jednotlivými katastrálními územími (Blansko, Dolní Lhota, Horní Lhota u Blanska, Hořice u Blanska, Klepačov, Lažánky u Blanska, Olešná u Blanska, Těchov).

 

 

 

            aktualizováno: 13. 6. 2023, 12:09 h