Město nabízí pronájem kanceláří

Město Blansko pronajme nebytový prostor ve III. nadzemním podlaží budovy čp. 1413 na ul. K.J.Mašky 2, Blansko, a to kancelář o výměře 10,92 m² + ostatní (chodba a WC) o výměře 3,93 m². 

Žádosti o pronájem musí obsahovat:

  • jednoduchý podnikatelský záměr
  • návrh nájemného v Kč/měsíc (min. nájemné musí činit 1.500 Kč/měsíc; nájemné je osvobozeno od DPH, energie jsou hrazeny zvlášť)
  • kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstřík

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem “K.J.Mašky 10,92 m² – NEOTVIRAT“ do 14. února 2024 do 10:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Podrobnosti najdete v tomto odkazu.

Město Blansko pronajme nebytový prostor ve III. nadzemním podlaží budovy čp. 1413 na ul. K.J.Mašky 2, Blansko, a to kancelář o výměře 18,72 m² + ostatní (chodba a WC) o výměře 6,74 m²

Žádosti o pronájem musí obsahovat:

  • Žádosti o pronájem musí obsahovat:
  •  jednoduchý podnikatelský záměr
  • návrh nájemného v Kč/měsíc (min. nájemné musí činit 1.500 Kč/měsíc; nájemné je osvobozeno od DPH, energie jsou hrazeny zvlášť)
  •  kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstřík

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem “K.J.Mašky – 18,72 m² – NEOTVIRAT“ do 5. února 2024 do 10:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Podrobnosti najdete v tomto odkazu.

29. 1. 2024, 16:01 h | odbor správy a rozvoje města