Poplatky ze psů se budou hradit až na konci léta

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu městský úřad v měsíci dubnu zatím nerozesílal složenky za místní poplatek ze psů. Na zasedání zastupitelstva města v červnu bude přijata novela vyhlášky, která určí novou splatnost tohoto poplatku, patrně až na konec léta. Všem poplatníkům, kteří požádali o e-mailovou komunikaci bude zaslán s dostatečným předstihem e-mail s novým datem splatnosti a platebními údaji a ostatním poplatníkům bude rozeslána složenka. Také bude vše oznámeno ve Zpravodaji města Blanska a na internetových stránkách města. Případné dotazy odpoví Ing. Šustáček tel 516775194, e-mail: sustacek@blansko.cz, nebo p. Zukalová tel. 516775508, e-mail: zukalova@blansko.cz.

14.05.2020, 14:53 h | finanční odbor