Zastupitestvo schválilo tři nové vyhlášky

Zastupitelé města na svém posledním zasedání schválili trojici nových vyhlášek. Jednou z nich vyhláška o stanovení kratší doby nočního klidu. Dokument obsahuje všechny tradiční termíny, kdy se zkracovala doba nočního klidu již v minulosti, jako je třeba začátek a konec prázdnin, a nově zahrnuje žádosti od pořadatelů akcí na rok 2021.

Zastupitelé schválili také vyhlášku o školských obvodech základních škol. Nově v ní přibyla obec Spešov, která je součástí obvodu Základní školy a Mateřské školy Salmova 17, Blansko.

Třetí je vyhláška o místním poplatku z pobytu. Změna původní vyhlášky spočívá v tom, že poplatníci, kteří byli zařazení v části osvobození od poplatku pro osoby hospitalizované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, jsou nyní přímo vyjmuti z placení výše uvedeného poplatku.

Zjistěte si podrobnosti o platných vyhláškách.

30. 6. 2021, 10:58 h