Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

7/2020
Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 7/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
účinnost od: 01.01.2021


6/2020
Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 6/2020 o místním poplatku ze psů
účinnost od: 01.01.2021


5/2020
Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 5/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
účinnost od: 01.01.2021


2/2020
Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 1/2020 o nočním klidu
účinnost od: 01.07.2020


1/2020
Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 1/2020 o nočním klidu
účinnost od: 10.03.2020


10/2019
Obecně závazná vyhláška města Blanska č. 10/2019 o místním poplatku z pobytu
účinnost od: 01.01.2020


9/2019
Obecně závazná vyhláška města Blanska č. 9/2019 o místním poplatku ze vstupného
účinnost od: 10.12.2019


3/2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Blansko
účinnost od: 01.04.2019


4/2018 ‒ zrušená vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 4/2018, kterou se mění a doplňuje OZV města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 2/2018, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místních poplatcích
účinnost od 15.10.2018 do 31.12.2019
zrušena Obecně závaznou vyhláškou města Blansko č. 7/2019


2/2018 ‒ zrušená vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se mění a doplňuje Obec. závaz. vyhl. města Blansko 10/2010 o místních poplatcích, ve znění Obec. závaz. vyhl. města Blansko 5/2013, kterou se mění a doplňuje Obec. závaz. vyhl. 10/2010 o místních poplatcích
účinnost od 10.05.2018 do 31.12.2019
zrušena Obecně závaznou vyhláškou města Blansko č. 7/2019


2/2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Blansko
účinnost od: 01.04.2017


3/2016
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů ve městě Blansku
účinnost od: 01.10.2016


2/2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska
účinnost od: 01.10.2016


3/2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2009, kterou se stanoví školské obvody základních škol
účinnost od: 01.01.2016


3/2013
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města Blanska
účinnost od: 01.11.2013


2/2013 ‒ zrušená vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění obecně závazné vyhlášky
účinnost od 15.05.2013 do 31.12.2019
zrušena Obecně závaznou vyhláškou města Blansko č. 8/2019


1/2013 ‒ zrušená vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
účinnost od 27.02.2013 do 31.12.2019
zrušena Obecně závaznou vyhláškou města Blansko č. 8/2019


6/2012 ‒ zrušená vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
účinnost od 01.01.2013 do 31.12.2019
zrušena Obecně závaznou vyhláškou města Blansko č. 8/2019


2/2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blansko
účinnost od: 07.12.2011


10/2010 ‒ zrušená vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o místních poplatcích
účinnost od 01.01.2011 do 31.12.2019
zrušena Obecně závaznou vyhláškou města Blansko č. 7/2019


6/2009
Obecně závazná vyhláška č. 6/2009, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Blansko
účinnost od: 01.01.2010


4/2009
Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 o Městské policii Blansko
účinnost od: 01.07.2009


1/2009
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
účinnost od: 10.01.2013


11/2004
Obecně závazná vyhláška č. 11/2004 o závazné části Regulačního plánu Blansko-Luhy
účinnost od: 06.01.2005


8/2004
Obecně závazná vyhláška č. 8/2004 o znaku a vlajce města Blansk
účinnost od: 05.10.2004


4/2004
Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
účinnost od: 01.01.2005


4/2002
Vyhláška č. 4/2002 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
účinnost od: 20.06.2002


1/2002
Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, Požární řád města Blansko
účinnost od: 25.03.2002


8/2001
Vyhláška č. 8/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Blanska
účinnost od: 01.01.2002


3/2001
Vyhláška č. 3/2001 o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov
účinnost od: 19.07.2001


1/2001
Vyhláška č. 1/2001, kterou se vydává Provozní řád pobytu na území „Rekreační oblast Palava“
účinnost od: 22.03.2001


            aktualizováno: 04.08.2020, 09:46 h