Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

2/2022
Obecně závazná vyhláška města Blansko o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
účinnost od: 1. 5. 2022


1/2022
Obecně závazná vyhláška města Blansko o nočním klidu
účinnost od: 15. 4. 2022


4/2021
Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
účinnost od: 1. 1. 2022


3/2021
Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu
účinnost od: 1. 8. 2021


1/2021
Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 1/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Blansko a část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Blansko
účinnost od: 24. 6. 2021


7/2020 ‒ zrušená vyhláška
Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 7/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
účinnost od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Zrušena vyhláškou č. 4 ze dne 21.09.2021


6/2020
Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 6/2020 o místním poplatku ze psů
účinnost od: 1. 1. 2021


5/2020
Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 5/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
účinnost od: 1. 1. 2021


4/2020 ‒ zrušená vyhláška
Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
účinnost od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
Zrušena vyhláškou č. 7 ze dne 08.12.2020


9/2019
Obecně závazná vyhláška města Blanska č. 9/2019 o místním poplatku ze vstupného
účinnost od: 10. 12. 2019


8/2019 ‒ zrušená vyhláška
Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
účinnost od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2021
Zrušena vyhláškou č. 7 ze dne 08.12.2020


7/2019 ‒ zrušená vyhláška
Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 7/2019 o místním poplatku ze psů
účinnost od 10. 12. 2019 do 1. 1. 2021
Zrušena vyhláškou č. 6 ze dne 08.12.2020


3/2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Blansko
účinnost od: 1. 4. 2019


2/2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Blansko
účinnost od: 1. 4. 2017


3/2016
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů ve městě Blansku
účinnost od: 1. 10. 2016


2/2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska
účinnost od: 1. 10. 2016


3/2013
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města Blanska
účinnost od: 1. 11. 2013


2/2013 ‒ zrušená vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění obecně závazné vyhlášky
účinnost od 15. 5. 2013 do 31. 12. 2019
zrušena Obecně závaznou vyhláškou města Blansko č. 8/2019


1/2013 ‒ zrušená vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
účinnost od 27. 2. 2013 do 31. 12. 2019
zrušena Obecně závaznou vyhláškou města Blansko č. 8/2019


6/2012 ‒ zrušená vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
účinnost od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019
zrušena Obecně závaznou vyhláškou města Blansko č. 8/2019


2/2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blansko
účinnost od: 7. 12. 2011


10/2010 ‒ zrušená vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o místních poplatcích
účinnost od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2019
zrušena Obecně závaznou vyhláškou města Blansko č. 7/2019


4/2009
Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 o Městské policii Blansko
účinnost od: 1. 7. 2009


1/2009
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
účinnost od: 10. 1. 2013


11/2004
Obecně závazná vyhláška č. 11/2004 o závazné části Regulačního plánu Blansko-Luhy
účinnost od: 6. 1. 2005


8/2004
Obecně závazná vyhláška č. 8/2004 o znaku a vlajce města Blansk
účinnost od: 5. 10. 2004


4/2004
Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
účinnost od: 1. 1. 2005


4/2002
Vyhláška č. 4/2002 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
účinnost od: 20. 6. 2002


1/2002
Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, Požární řád města Blansko
účinnost od: 25. 3. 2002


3/2001
Vyhláška č. 3/2001 o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov
účinnost od: 19. 7. 2001


1/2001
Vyhláška č. 1/2001, kterou se vydává Provozní řád pobytu na území „Rekreační oblast Palava“
účinnost od: 22. 3. 2001


            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h