Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 1 ze dne 22. 6. 2021

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 1/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Blansko a část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Blansko

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 18 na svém 12. zasedání konaném dne 22.06. 2021 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení školských obvodů spádových základních škol zřizovaných městem Blansko a stanovení společného školského obvodu základní školy zřízené městem Blansko.

Článek 2
Školské obvody a společný školský obvod

 1. Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26, se sídlem Dvorská 1415/26, 678 01 Blansko tvoří:
  ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská (do č. p. 32), Jiráskova, K. J. Mašky, Konečná, Krajní, Krátká, Křížkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Republiky, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Poříčí, Příční, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Vodní, Zámek, Žalkovského, část města Horní Lhota.

 2. Školský obvod spádové školy Základní škola Blansko, Erbenova 13, se sídlem Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko tvoří:
  ulice 9. května, Gellhornova, Erbenova, Havlíčkova (od č. p. 38), Chelčického (od č. p. 26), Leoše Janáčka, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nad Žlíbkem, Podlesí, Pod Sanatorkou, Purkyňova, Sadová (lichá č. p. od č. 31, sudá č. p. od č. 46), Údolní, Větrná, Východní, části města Klepačov, Lažánky, Skalní Mlýn, Obůrka, Těchov, Žižlavice.

 3. Školský obvod spádové školy Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2, se sídlem Rodkovského 822/2, 678 01 Blansko tvoří:
  ulice Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Čapkova, Edvarda Beneše, Fügnerova, Hálkova, Havlíčkova (do č. p. 37), Hořická, Husova, Hybešova, Chelčického (do č. p. 25), Jasanová, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, Kollárova, Komenského, Lipová, Luční, Mahenova, Masarykova, Nádraží, Nádražní, Na Brankách, Na Lukách, Na Vyhlídce, nám. Míru, Nerudova, Pod Javory, Pod Strání, Rodkovského, Sadová (lichá č. p. do 29, sudá č. p. do 44), Seifertova, Sladkovského, Stařeckého, Suchá, Sušilova, Těchovská, Tovární, Vrchlického, Wanklovo nám., Wolkerova, Zdíkova, Žižkova, části města Hořice, Olešná.

 4. Na základě dohody města Blansko a obce Spešov o vytvoření společného školského obvodu ze dne 09.03.2021 se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17, se sídlem Salmova 1940/17, 678 01 Blansko, kterou tvoří:
  ulice Absolonova, Březinky, Cihlářská, Čelakovského, Dvorská (od č. p. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská, Lesní, Pekařská, Pražská, Salmova, Sloupečník, Zahradní, Zborovec, Zborovecká, části města Dolní Lhota a Češkovice.

 5. Spádovou školou pro všechny budovy, které jsou opatřeny pouze číslem evidenčním nebo popisným, aniž by byla vymezena ulice (např. budovy v chatových lokalitách), nejsou-li z podstaty jejich lokalizace v částech města již spádově vymezeny jinde, je Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

Článek 3
Zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 6/2009, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Blansko ze dne 08.12.2009.

 2. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 3/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2009, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Blansko ze dne 15.12.2015.

Článek 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24.06.2021. 

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h