Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2 ze dne 22. 6. 2021

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2/2021 o nočním klidu

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 19 na svém 12. zasedání konaném dne 22.06.2021 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, zejména slavností nebo obdobných společenských akcí, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon o některých přestupcích.

Článek 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin.1

Článek 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

 1. Zkrácená doba nočního klidu pro celé území města Blansko, včetně jeho částí se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin, a to v následujících případech:

  1. v noci z 31. prosince na 1. ledna  z důvodu konání novoročních oslav,

  2. v noci z první soboty na neděli v měsíci červenci z důvodu konání venkovních hudebních produkcí v souvislosti se zahájením letních prázdnin,

  3. v noci z posledního pátku na sobotu v měsíci srpnu z důvodu konání venkovních hudebních produkcí v souvislosti s koncem letních prázdnin.

 2. Zkrácená doba nočního klidu pro část města Blansko, bez jeho částí (katastrální území Blansko) se vymezuje:

  1. od 00:00 do 06:00 hodin, a to v následujících případech:
   1. v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli v měsících červenec a srpen z důvodu promítání letního kina pod širým nebem na nám. Republiky,
   2. v noci z 10.07. na 11.07.2021 z důvodu konání každoročních závodů rádiem řízených automobilových modelů 12hodinovka o pohár města Blanska,
   3. v noci z 26.06. na 27.06.2021 z důvodu konání akce Kino open-air koncert na terase u kina.

  2. od 02:00 do 06:00 hodin v noci z 25.06. na 26.06.2021 z důvodu konání každoročního zahájení letní sezóny – taneční zábavy na Aquaparku Blansko.

 3. Zkrácená doba nočního klidu pro části města Obůrka a Češkovice se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin v noci z 10.07. na 11.07.2021 z důvodu konání tradiční Hasičské zábavy v části města Obůrka.

 4. Zkrácená doba nočního klidu pro část města Horní Lhota se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin v noci z  23.07. na 24.07.2021, v noci z 30.07. na 31.07.2021, v noci z 06.08. na 07.08.2021 a v noci z 27.08. na 28.08.2021 z důvodu konání tradiční taneční zábavy v části města Horní Lhota.

 5. Zkrácená doba nočního klidu pro část města Horní Lhota se vymezuje od 00:00 do 06:00 hodin v noci z 09.07. na 10.07.2021 z důvodu konání tradičního hudebního večera v části města Horní Lhota.

 6. Zkrácená doba nočního klidu pro část města Dolní Lhota se vymezuje od 00:00 do 06:00 hodin v noci 21.08. na 22.08.2021 z důvodu konání oslav výročí SDH v části města Dolní Lhota.

Článek 4
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů.2

Článek 5
Zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 1/2020 o vymezení kratší doby nočního klidu.

 2. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2/2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 1/2020 o  vymezení kratší doby nočního klidu.

Článek 6
Účinnost

Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato obecně závazná vyhláška účinnosti dne 24.06.2021.1 Dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.


2 Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h