Sběrné středisko odpadů

Město Blansko má sběrné středisko odpadů v Horní Lhotě (provozovatel Recovera Využití zdrojů a. s.).

Občané města Blanska, jeho městských částí i osoby, které mají na území města rekreační objekt a mají na příslušné období zaplacen místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen poplatek), mohou v obou SSO bezúplatně uložit pouze odpady komunální skupiny 20, s výjimkou odpadů katalogových čísel 20 01 35 a 20 01 36 vyřazená elektronická zařízení a 20 01 23 chladící zařízení, pokud nebudou odpovídat svým charakterem zpětnému odběru – nebudou kompletní. Taktéž mohou bezúplatně odevzdat vytříděné obalové odpady katalogových čísel 150101, 150102, 150104, 150107 a 150110.

SSO je určeno k ukládání vytříděných komunálních odpadů vzniklých především občanům, a to v omezeném množství, i odpadů vzniklých ostatním osobám.

Omezení návozu – odpad nad 3 m³ je nutno předem dohodnout s obsluhou SSO.

Ceníky za uložení odpadů

Při dovozu odpadů do SSO občany města Blanska je nutno předložit obsluze doklad o zaplacení poplatku příslušný rok a řídit se pokyny obsluhy SSO.

Uložení odpadu do sběrných nádob provede obsluha nebo návštěvník střediska až po dohodě na ceně za odběr odpadu s obsluhou střediska. Obsluhou střediska musí být vydán účetní doklad.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny platit za jakékoli uložení odpadů v SSO dle platného ceníku vyvěšeného v SSO pro tyto subjekty.

Každý návštěvník SSO se řídí pokyny pracovníka ve věci eliminace objemu odpadu, jeho demontáže, roztřídění, uložení do kontejnerů a sběrných nádob a úhrady za odběr odpadu. Za odpad, u kterého nebyly provedeny objemové úpravy (např. nábytek, okenní rámy se skleněnou výplní, dřevní odpad – celé větve, zárubně se zbytky suti apod.), zaplatí občan paušální příplatek za provedení objemové úpravy.

SSO je zároveň MÍSTEM ZPĚTNÉHO ODBĚRU použitých elektrozařízení:

  1. velké domácí spotřebiče včetně chladniček
  2. malé domácí spotřebiče
  3. elektrické nářadí a nástroje
  4. trubicové a úsporné zářivky a výbojky
  5. televizory a PC monitory
  6. výpočetní a telekomunikační technika
  7. spotřební elektronika
  8. hračky, vybavení pro volný čas a sport

Provozní dny a hodiny sběrného střediska odpadů:

pondělí zavřeno
úterý 10:00–17:00 hodin
středa 10:00–17:00 hodin
čtvrtek 10:00–17:00 hodin
pátek 10:00–18:00 hodin
sobota 8:00–12:00 hodin

Telefon do SSO v Horní Lhotě je 728 843 790.

 

            aktualizováno: 11. 9. 2023, 05:41 h