Daně z nemovitostí v roce 2005

24. ledna 2005, ostatní, přečteno: 4844×

S účinností od 1. ledna 2005 je schválena novela zákona o dani z nemovitostí. Podle nové právní úpravy vlastníkům pozemků vzniká povinnost přiznat na zdaňovací období roku 2005 daň za pozemky, které byly v roce 2004 pronajaty, a u kterých do 31. 12. 2004 došlo činností katastru nemovitostí, obnovou katastrálního operátu, k převedení těchto pozemků do parcel katastru nemovitostí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Povinnost podat daňové přiznání vzniká vlastníkům pozemků bez ohledu na skutečnost, zda pozemky sami užívají, či nadále pronajímají.

V případě spoluvlastnictví je povinen za nemovitost, která je předmětem zdanění, podat daňové přiznání pouze jeden ze spoluvlastníků, tzn. společný zástupce poplatníků.

Nájemce je poplatníkem daně z pozemků pouze u pozemků evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, pozemků spravovaných Pozemkovým fondem ČR a Fondem národního majetku ČR.

Termín pro podání úplného a dílčího daňového přiznání pro rok 2005 je do 30. dubna 2005.

Příloha: Seznam obcí okresu Blansko (s rozdělením dle místní příslušnosti k finančním úřadům), kde byla provedena digitalizace pozemků [formát PDF], tzn. že v těchto katastrálních územích vzniká nová povinnost pro vlastníky přiznat a zaplatit daň.

Ing. Hana Šenkýřová
ředitelka FÚ v Blansku