Blansko, Boskovice a Pivovar Černá Hora chtějí úzce spolupracovat v oblasti cestovního ruchu

4. května 2006, cestovní ruch, přečteno: 4818×

Vzájemnou dohodu, která má zajistit lepší propagaci a spolupráci na úseku cestovního ruchu v rámci regionu, připravují v těchto dnech zástupci Blanska, Boskovic a Pivovaru Černá Hora. V platnost by měla vejít v polovině tohoto roku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Všechny tři zúčastněné subjekty usilují o co nejlepší propagaci regionu a turistické destinace nazvané Moravský kras a okolí. Dohodly se proto na vzájemné koordinaci činností, které mají za cíl zviditelnit region, jeho kulturu, přírodní a historické bohatství i sportovní a společenské aktivity. Vzájemná spolupráce by také měla přinést úsporu fi nančních prostředků vynakládaných na cestovní ruch.

Podpora by se měla týkat zejména takových pravidelně pořádaných akcí, jako je Pivní pouť v Černé Hoře, Husí slavnosti v Boskovicích nebo blanenský Historický a pivní jarmark. Cílem je zajistit koordinaci při pořádání těchto a dalších velkých akcí tak, aby nekolidovaly jejich termíny a aby byla v jejich rámci propagována celá turistická destinace Moravský kras a okolí. Zlepšit by se měla i vzájemná informovanost o pořádaných akcích, toho chtějí obě města a pivovar dosáhnout jednak pravidelnou výměnou svých propagačních materiálů, ale třeba i vzájemným propojením svých webových prezentací.

Velký důraz je kladen také na společnou prezentaci všech tří subjektů na veletrzích cestovního ruchu. „Vlajkovou lodí“ jejich veletržních prezentací by měla být společná expozice na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2007 v Brně. Už letošní společný stánek nazvaný, jak jinak, „Moravský kras a okolí“ zde měl velký úspěch a ukázal, že toto je cesta správným směrem. Mimo to se ale region bude prezentovat společně i na veletrzích Madi 2006 a 2007 v Praze a případně na dalších zajímavých výstavách.

S tím souvisí i příprava společných propagačních materiálů. Již na Regiontouru 2007 by měl být k dispozici společný reprezentativní kalendář akcí, v plánu jsou i nové společné pohlednice, pivní tácky s pozvánkami na významné kulturní a společenské akce atd.

Dohoda je prozatím koncipována na dobu určitou, do konce roku 2007. Poté budou všemi stranami dohody vyhodnoceny dosažené výsledky. Jak ale věří v Blansku, Boskovicích i v Černé Hoře, bude spolupráce pokračovat i v dalších letech. Ostatně, současný trend v cestovním ruchu dokazuje, že k největší přílivu turistů, a tím i peněz, dochází v těch regionech, kde se jednotlivá místa o turisty nepřetahují, nýbrž spolupracují na vytvoření co nejpestřejší nabídky programů využití volného času pro všechny návštěvníky.

Mgr. Jiří Kučera

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter