Střípky ze zastupitelstva

20. prosince 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4859×

Krátce se starostkou města Blanska PhDr. Jaroslavou Královou o některých usneseních z posledního letošního zasedání zastupitelstva města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Projekty připravované pro dotace z evropských fondů

Zastupitelstvo bylo seznámeno s připravovanými projekty, na něž hodlá Město žádat dotace z evropských fondů. U několika projektů je Město připraveno ihned podat žádost. Asi největším projektem je stavba kompostárny, na niž se bude žádat o dotaci z operačního programu Životní prostředí. Předpokládaná cena stavby je 25 mil. Kč. Územní rozhodnutí by mohlo být vydáno koncem ledna, během prvního pololetí pak bude podána žádost o dotaci.

Obnova a uchování památky Zámek Blansko je dalším projektem. Zde bude zažádáno z tzv. Norských fondů. Výzva již byla vypsaná, termín pro podání žádosti je do konce února. Očekávaná dotace je cca 11 mil. Kč, přičemž dokrytí z rozpočtu Města se předpokládá ve výši cca 2 mil. Kč.

Vybudování areálu pro sběr odpadového materiálu. Čerpat by se mělo opět z programu Životní prostředí s předpokládanou realizací v roce 2009. Součástí areálu by mělo být i nové sídlo Technických služeb s.r.o.

Mezi menší projekty patří dobudování cyklostezky ze sportovního ostrova. Zde již je vydáno územní rozhodnutí. K realizaci dojde ihned po úpravě koryta a břehu řeky Povodím Moravy, což by mělo být provedeno v příštím roce.

Sídliště Písečná čeká druhá až pátá etapa. Vše je připraveno tak, že by se mohlo ihned požádat o dotaci. Otázkou zatím zůstává, zda bude výhodnější žádat z ministerstva pro místní rozvoj (není ještě jasné, zda dotační program bude pokračovat) nebo z Regionálního operačního programu (není tolik dotačně výhodný).

Mezi další projekty, na něž by mohly být poskytnuty dotace, patří parkoviště na ulici Dvorské a na sportovním ostrově či zpracování nového územního plánu. Plánovací období je dlouhé, a tak se samozřejmě uvažuje o dalších projektech.

Odprodej kotelny K21

Zastupitelstvo schválilo odprodej další kotelny, tentokrát K21, umístěné u bytového domu nad dopravním hřištěm. Záměrem nového majitele je přestavět ji na byty.

Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění financování IDS JMK

Jedná se o navýšení příspěvku Města do systému za nadstandard. Tím je míněno zajištění funkcí MHD u standardních linek IDS. Linka 152 (Blansko – Kuřim) bude tedy za tuto platbu jezdit přes Hořice a Olešnou a linka 231 (Blansko – Jedovnice – Lipovec – Studnice) zastavuje v Lažánkách a plní tak funkci MHD.

Změna tarifu IDS JMK

Zastupitelstvo schválilo navýšení ceny jízdného v rámci města (v jednom úseku) ze
šesti na sedm korun.

Dohoda o rozvoji spolupráce při propagaci regionu

Byla schválena smlouva o spolupráci mezi Blanskem, Boskovicemi a Pivovarem Černá Hora. Slavnostně podepsána bude ve středu 19. prosince v Černé Hoře. V podstatě se jedná o prodloužení smlouvy uzavřené před rokem. Spolupráce se osvědčila a smlouva bude tentokrát uzavřena na dobu neurčitou.

Komunitní plán sociálních služeb

Více si přečtěte o komunitním plánu na stránkách odboru sociálních věcí nebo v tomto článku. Nyní se stává součástí strategického plánu rozvoje města. Nahradí v něm kapitolu věnovanou sociálním službám.

Poskytnutí účelových půjček ze SFRB ČR

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjček čtyřem žadatelům (viz usnesení rady), asi 1,8 mil. Kč. Zájem ale nebyl tak veliký, aby byly poskytnuty všechny peníze, které má Město k dispozici (zůstává cca 1 mil. Kč), proto bude na jaře vypsána další výzva zájemcům o půjčky. Ze státního fondu už Město v dalších letech čerpat finance na půjčky nemůže, jen je bude vracet postupně zpět. Zůstává ale městský fond rozvoje bydlení (FRB), který byl ovšem určený na jiné účely a byly zde nižší částky. Proto byla provedena úprava statutu (mění se vyhláška), kterým se rozšiřuje účel o možnost žádat půjčky i na úpravy a opravy jako u SFRB.

Poplatky za svoz odpadů

Došlo k navýšení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze 480 Kč na 492 Kč. Výše poplatku zatím zůstává pod maximální zákonem povolenou hranicí 500 Kč.

Zrušení vyhrazeného parkování

Volných parkovacích míst ve městě se nedostává a žádostí o vyhrazené parkovací stání v poslední době neúměrně přibylo. Změnou vyhlášky o poplatcích se proto ruší možnost vyhrazeného parkování. Stávající smlouvy nebudou prodlužovány. Z města by tak měly postupně zmizet dopravní značky označující předplacená vyhrazená parkovací místa.